La emmarcada dins la iniciativa social del Grup Agbar, participa en projectes relacionats amb el medi ambient i, en especial, amb tots els temes vinculats a l’aigua, de la mateixa manera que opta per iniciatives que potencien el desenvolupament i la millora de la persona, i contribueix a la conservació i a l’enriquiment del patrimoni cultural de la comunitat, no menys importants. Aquesta Fundació ha signat recentment un conveni de col•laboració amb l’AFANOC, en el qual manifesta el seu compromís de fer aportacions econòmiques al llarg dels propers quatre anys destinades integrament al manteniment de la Casa dels Xuklis.