Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

JUNTA DIRECTIVA

Junta directiva

Segons els estatuts d’AFANOC regeix, administra i respresenta l’asocciació la Junta Directiva

Que es compon del president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l´Assemblea General.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. Els membres de la Junta directiva exerciran el seu càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici de que puguin ser reelegits.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser inferior a una vegada cada trimestre.

Amb caràcter obligatori es reunirà abans i al final de les vacances d’estiu.

La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/a o de les persones que substitueixin hi serà necessària sempre.

La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

La Junta Directiva serà formada majoritàriament per familiars d’infants i adolescents amb càncer.

No hi ha òrgans assessors a l’entitat.

Habitualment la Junta Directiva es reuneix els dimecres de 18h a 20h cada mes, menys el mes d’agost.

Cap membre de la Junta percep cap retribució de qualsevol mena per altres treballs prestats a l’entitat.

Cap membre té interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats, bé sigui personalment o mitjançant empreses.

Actualment la Junta Directiva està formada pels següents membres aprovats en les eleccions celebrades en la última Assemblea General realitzada el 27 de juny de 2022:

JOSEP PLA I BUXÓ

JOSEP PLA I BUXÓ

President Honorífic

Josep Pla Buxo (Vic, 1951 – Barcelona, 2017). President des de 1993. Vinculat com a Familiar de l’Entitat. Va ser membre del col·lectiu impulsor de l’AFANOC des de 1989, membre fundador de la FECEC (Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer), i la FEPNC (Federación Española de Padres de Niños con Cáncer).

MAITE MONTAÑÉS BLANCO

MAITE MONTAÑÉS BLANCO

Presidenta

(Lleida, 1972). Presidenta des del juny del 2017 i delegada a Lleida des del 2013. Vinculada com a familiar de l’entitat. Formada en Tècniques de Relaxació i Creixement Personal, a Chi Kung i Tai-chi estil Yang al Centre de Medicina Tradicional Xinesa. Actualment treballa com a tècnica esportiva a l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Lleida.

MONTSE FLORENSA JORDÀ

MONTSE FLORENSA JORDÀ

Vicepresidenta

(Barcelona, ​​1969). Vocal des del 2016 i col·laboradora des del 2009. Vinculada com a familiar de l’entitat. Mare de tres fills. Sempre ha tingut una gran motivació per col·laborar en diferents associacions de caràcter cultural i social. Titulada en estudis superiors de musicologia, pedagogia musical i direcció de cors. Actualment dedicada a la pedagogia musical i coordinant diferents aspectes musicals a diversos àmbits.

JOSEP CRUZ GONZÀLEZ

JOSEP CRUZ GONZÀLEZ

Tresorer

(Barcelona,1958). Jubilat. Va cursar estudis reglats de comptabilitat i finances i comptabilitat i control de gestió Escola EADA.
Durant 33 anys la seva activitat laboral l’ha desenvolupat en el món financer comptable i els últims 4 anys com a gestor de la Responsabilitat Social d’Empresa en Serveis Funeraris de Barcelona. Des de fa 30 anys està vinculat a l’món associatiu i des de 2003 forma part de la Junta Directiva de l’entitat, integrant-se com tresorer.

RAMÓN MARCÓ GINESTA

RAMÓN MARCÓ GINESTA

Secretari

MIQUEL JAVALOY SERRANO

MIQUEL JAVALOY SERRANO

Vocal

(Alacant, 1961). Delegat d’AFANOC aTarragona des de 2002. Vinculat com a Familiar de l’Entitat. Titulat superior en música, especialitat guitarra, pel Conservatorio “Oscar Esplà” d’Alacant. Actualment professor de guitarra a l’Escola Municipal de Música de Cambrils.

PEPE CAÑETE OSUNA

PEPE CAÑETE OSUNA

Vocal

(Córdoba,1956). Vocal d’AFANOC des de 2002. Col·laborador d’AFANOC des de 1990. Vinculat com a Amic de l’Entitat. Estudis de Batxillerat elemental. Ha treballat a l’Estudi Publicidad IPER, ha estat cap del estudi de disseny Técnicas de Comunicación amb campanyes de productes farmacèutics i campanyes polítiques i des de 1982 es el responsable de la Imatge Corporativa de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Actualment jubilat.

Carles Giro, membre de la Junta

CARLES GIRÓ MANAS

Vocal

(Lleida, 1981). Vocal d’AFANOC des de 2010. Vinculat com a Amic de l’Entitat. Llicenciat en Química, Doctorat en Química Orgànica i Post-doctorat MIT. Científic. Director de projectes de R&D en nutrició animal. Actualment treballa a com a consultor científic a KNOWEDGE. Escriptor a temps parcial. Ha escrit la novel.la ‘Les 7 sales’, els beneficis de la qual han anat destinats a AFANOC.

Ricard Molins, membre de la Junta

RICARD MOLINS BOIXADOS

Vocal

(Tremp, 1954). Vocal d’AFANOC des de 2002. Col·laborador d’AFANOC des de 1990. Vinculat com a Amic de l’Entitat. Titulat com a Tècnic Industrial de 2on Grau. Actualment jubilat.

ANNA PERIS ÁLVAREZ

ANNA PERIS ÁLVAREZ

Vocal

(Barcelona, 1965). Voluntària de l’Entitat des de l’any 2001. Va entrar a formar part de la Junta com a vocal el 2007 i ha estat vicepresidenta des del 2009 al 2016. Actualment Vocal de la junta directiva. Vinculada com a Amiga de l’Entitat. Titulada en FP II de Pedagogia Infantil. Ha treballat com a administrativa en diferents empreses privades i actualment treballa en un bufet d’advocats.

QUIQUE BASSAT ORELLANA

QUIQUE BASSAT ORELLANA

Vocal

(Barcelona,1974) Pediatre, investigador d’ISGlobal i, des de 2017, professor investigador ICREA. El seu principal centre d’interès és l’epidemiologia de les malalties infeccioses en països en vies de desenvolupament i la caracterització clínica d’infeccions pediàtriques greus. Ha participat en diversos assaigs clínics per avaluar l’eficàcia dels tractaments antimalàrics i d’altres eines de prevenció.

Barnavy Was

BARNABY WASS

Vocal

Es vicepresident sènior de producció global de TransPerfect, té la seu a Barcelona i té més de 25 anys d’experiència en la indústria de solucions lingüístiques. Es va incorporar a TransPerfect el 2001 i va establir la seva oficina a Barcelona el 2004, ara l’oficina més gran de la companyia a tot el món.

Alicia Pola Ferré

ALÍCIA POLA FERRÉ

Vocal

Icona dona

DOLORS QUIRÓS BRITO 

Vocal

Icona dona

ANNA MARIA GRAS CATARINAU

Vocal

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES