Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

QUÈ ÉS EL CÀNCER INFANTIL

Què és el cáncer infantil

Anomenat també càncer del creixement, és una alteració en el funcionament cel·lular de l’organisme

Breu definició 

El càncer es genera per una alteració dels mecanismes normals de reproducció, creixement i diferenciació de les cèl·lules de l’organisme. Pot tenir lloc en qualsevol part del cos. Les cèl·lules es comencen a dividir, sense aturar-se, de manera descontrolada, s’expandeixen pels teixits del voltant i poden formar masses anomenades tumors. Alguns d’aquests són benignes, no s’estenen ni tornen a créixer, i altres són malignes i poden tornar a créixer quan són extirpats, envaeixen teixits propers i algunes de les seves cèl·lules tenen la capacitat de migrar a altres parts del cos i donar lloc a nous tumors. És el que s’anomena metàstasi. 

Les causes 

Les causes del càncer infantil, anomenat també càncer del desenvolupament, es desconeixen. La gran majoria de càncers en edat pediàtrica no s’hereten genèticament sinó que apareixen durant el desenvolupament. A diferència del càncer en adults, no existeixen factors de risc i per tant, no es pot prevenir. S’ha de deixar molt clar que el càncer no és contagiós, perquè es tracta d’una alteració en el funcionament cel·lular de l’organisme. 

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES