Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

HUMANITZACIÓ HOSPITALÀRIA

Hospitals més humans

Crear entorns que afavoreixin una sensació de benestar resulta absolutament indispensable

Des de l’AFANOC considerem que és fonamental mantenir un contacte directe amb els infants i adolescents i les seves famílies durant les diferents fases del procés de malaltia i, concretament, durant els períodes d’ingrés hospitalari.

És d’aquesta manera, com es coneixen les seves necessitats i demandes per  donar una millor resposta, ja sigui a través de recursos propis com derivant a altres professionals amb els qui hi mantenim un treball en xarxa, tant de dins l’hospital com de fora.

Gràcies a aquesta col·laboració entre hospitals i entitat podem oferir tots els serveis d’Atenció Psicosocial que portem a terme i treballar per la seva humanització.

L’AFANOC va ser una de les primeres entitats socials que es va incorporar a un centre sanitari per millorar la qualitat assistencial al treballar complementàriament amb el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital de l’Infant i de la Dona de la Vall d’Hebron, on hi aporta el suport del voluntariat i treball social, així com la gestió i l’adequació de les sales de jocs i espais comuns com ara les sales d’estar pels adults, sala polivalent, biblioteca, armariets, neveres i microones.

També  intervé en el disseny i l’adequació de la planta d’oncologia i hematologia pediàtriques d’aquest hospital, des de 2004. Així, actualment la planta compta amb espais comuns destinats a les activitats lúdiques i educatives dels infants i adolescents, els espais comuns per als cuidadors i un despatx d’atenció. També s’adequa part del mobiliari per millorar el benestar dels acompanyants dels pacients.

L’any 2005 se signa conveni amb l’Hospital Sant Joan de Déu per a la implementació a la Unitat d’Oncologia i Hematologia dels nostres programes com l’acompanyament emocional, l’atenció psicològica, taller i activitats i el programa de suport emocional al personal sanitari implicat. Recentment, s’han incorporat professionals de Treball social.

Al llarg d’aquests anys, l’AFANOC també s’ha implicat amb aquest hospital adequant i millorant les seves instal·lacions, sempre que ho han sol·licitat.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES