HUMANITZACIÓ HOSPITALÀRIA

AFANOC és present al Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron i al Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Des del 1992, com a una de les primeres entitats socials que s’incorpora a un centre sanitari per millorar la qualitat assistencial, l’AFANOC treballa complementàriament amb el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron amb l’objectiu d’afavorir el benestar dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies durant els períodes d’ingrés hospitalari i posterior retorn a domicili.

AFANOC comença aportant el suport del voluntariat i és a partir del 1998, quan se sumen les àrees d’activitats i treball social, així com la gestió i adequació de les sales de jocs i espais comuns (sales d’estar pels adults, sala polivalent, neveres, biblioteca, armariets i microones).

Un dels moments importants per a l’entitat arriba quan al 2002 l’AFANOC intervé en el disseny i l’adequació de la nova planta d’oncologia i hematologia pediàtriques d’aquest hospital, la qual es va inaugurar l’any 2004.

L’any 2015 l’AFANOC inicia una nova adequació de la planta, començant pels espais comuns destinats a les activitats lúdiques i educatives dels infants i adolescents, els espais comuns pels cuidadors (sala d’estar, espai pels àpats) i el despatx del que l’entitat disposa. Posteriorment, també es va canviar part del mobiliari per millorar el benestar dels acompanyants dels pacients.

L’any 2005 AFANOC signa un primer conveni amb l’Hospital Sant Joan de Déu per la implementació a la Unitat d’Oncologia i Hematologia dels nostres programes com l’acompanyament emocional, l’atenció psicològica, taller i activitats i el programa de suport emocional al personal sanitari implicat.

Al llarg d’aquests anys l’AFANOC també s’ha implicat amb l’Hospital Sant Joan de Déu adequant i millorant les instal·lacions hospitalàries sempre que ens ho han sol·licitat.

Crear entorns que afavoreixin una sensació de benestar resulta absolutament indispensable.

Des de l’AFANOC considerem que és fonamental que puguem mantenir un contacte directe amb els infants i adolescents i les seves famílies durant les diferents fases del procés de malaltia i concretament durant els períodes d’ingrés hospitalari.

És d’aquesta manera com es coneixen les seves necessitats i demandes i així se’ls pot donar una millor resposta, ja sigui a través de recursos de la pròpia entitat com derivant a altres professionals amb els qui hi mantenim un treball en xarxa, tant de dins l’hospital com de fora. Gràcies a aquesta col·laboració entre hospitals i entitat podem oferir tots els serveis d’Atenció Psicosocial que portem a terme i treballar per la seva humanització dels hospitals.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.