Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

SUPORT PSICOEMOCIONAL

Atenció Psicoemocional

Ajudem les famílies a gestionar els canvis que apareixen en l’àmbit emocional davant del diagnòstic del fill o la filla

Suport Emocional

Quan un infant o adolescent és diagnosticat d’una malaltia oncohematològica, tant ell com la seva família experimenten un impacte que els altera la vida de manera molt significativa. Hauran de conviure amb una sèrie de canvis que els transformarà la seva dinàmica habitual: l’entorn sanitari desconegut, tractaments mèdics, proves diagnòstiques, hospitalització o hospital de dia, el llenguatge complex dels diferents professionals sanitaris, i sobretot, el distanciament de l’entorn habitual del que, fins ara, era el seu dia a dia.

Davant d’aquesta nova i estressant situació, a banda dels recursos propis per poder-la afrontar, en molts moments caldrà plantejar dubtes, expressar emocions complexes, compartir pors i/o angoixes, en relació a tot el que està passant: com tractar el fill/a malalt; com manejar la informació amb la resta de fills i família; com viure aquesta difícil experiència amb la parella i com a pares; quin paper ha de tenir la escola o l’ institut, etc…

Les acompanyem, des de l’inici de la malaltia i durant tot el procés.

Oferim l’atenció directa al Pediatric Cancer Center de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona on portem a terme el servei de suport emocional, en l’acollida de les noves famílies i en el Grup suport per a pares i mares en el debut . També realitzem un acompanyament i suport emocional a la Casa dels Xuklis i des de les diferents seus de l’AFANOC.

S’atenen totes les demandes que ens arriben, sempre en coordinació amb els equips tractants dels hospitals de referència.

Atenció Psicològica

L’evidència de l’impacta emocional del diagnòstic, les alteracions que impliquen l’hospitalització i/o els tractaments mèdics al nucli familiar, les seqüeles que poden derivar dels tractaments així com també les conseqüències en l’àmbit del funcionament psicosocial i educatiu, entre altres, justifica la importància d’intervenir per facilitar l’ajustament emocional i l’adaptació de l’infant o adolescent malalt i els seus familiars a la nova situació. Degut a què l’impacte emocional afecta a tot el nucli familiar, el servei s’ofereix a qualsevol membre de la família.

S’ofereix suport psicològic a les famílies amb un fill/a amb diagnòstic de càncer en els diferents moments de l’evolució de la malaltia.

L’atenció psicològica se sol dur a terme de manera individual o en parella tant des de les seus de l’AFANOC com al Pediatric Cancer Center de l’Hospital de Sant Joan de Déu. A nivell grupal es porten a terme els Grups terapèutics per a pares i mares

Acompanyament al Dol

El procés de pèrdua i dol, s’inicia en el moment del diagnòstic on tant els infants i/o adolescents i les seves famílies afronten la pèrdua de la salut en ells mateixos o en un dels seus membres i d’una situació coneguda , s’endinsen en un procés desconegut , incert, on hi hauran guanys i també pèrdues.

En alguns dels diagnòstics o situacions de tractament de la malaltia, l’equip de cures pal·liatives acompanya al menor i a la seva família des del principi i se centre l’acompanyament en l’augment de la qualitat de vida de la persona, el tractament de la simptomatologia i el suport a tota la família, que són fonamentals, sent el menor el centre de l’atenció.

En períodes de fase final de vida el nen/a malalt necessita que el comprenguin i a la vegada necessita que algú faci aquest esforç per ell. Les famílies han d’afrontar la por a la mort, la por a la comunicació amb el nen/a i el desconeixement de les seves pròpies accions i reaccions de futur.

Col·laborem amb el servei d’atenció pal·liativa i pacient crònic complex a l’Hospital Sant Joan de Déu a través del suport emocional a les famílies i als professionals amb el programa Cuidar-nos.

Acompanyem assessorant a les escoles en la fase final de vida d’una alumne i la gestió del dol en l’alumnat.

L’acompanyament al procés de dol el realitzem a nivell individual, de parella o família, i des de la seu de Barcelona gestionem Grups de Dol per a pares i mares que han patit la  mort d’un fill o filla.

Teràpia Familiar Sistèmica

La teràpia familiar sistèmica és un enfocament terapèutic que, global i integral, treballa els sistemes familiars i els seus subsistemes (parella, individu, fills/es) i altres grups socials significatius per determinar l’origen dels conflictes i cercar canvis a les dinàmiques d’aquestes relacions capaces d’aconseguir una solució.

Entendre la família com una entitat amb límits, parts relacionades i interdependents, en què el canvi que afecti una d’aquestes parts té efectes sobre les altres.

En aquestes relacions poden sorgir conflictes o esdeveniments que afectin les dinàmiques del sistema i la manera com el mateix individu s’hi comporta. Per tant, sempre hi ha part activa del conflicte i part activa en la resolució. Ampliar el focus del conflicte, desfocalitzar-lo, observar-lo amb perspectiva analitzant les aportacions de cadascun dels membres. Després d’un conflicte, pèrdua, crisi… Cada membre s’ha de re col·locar i tornar a trobar el seu espai a la família a partir del canvi.

Segons les necessitats de les famílies que tenen o han tingut un infant amb càncer s’ofereixen des de la seu de Barcelona, els següents acompanyaments:  

  • Teràpia Familiar Sistèmica grupal de cuidadors i cuidadores  (treball terapèutic compartit, crear espais de confidencialitat i vincle entre iguals)
  • Teràpia Familiar Sistèmica grupal de germans i germanes (treball terapèutic compartit, crear espais de confidencialitat i vincle entre iguals)
  • Teràpia Familiar Sistèmica pel nucli familiar (treball terapèutic pels membres familiars convivents, facilitar la comprensió de la malaltia, potenciar les habilitats personals i socials dels diversos membres del nucli familiar per tal de tenir una bona adaptació a la nova situació i context, acompanyar l’adaptació a les seqüeles físiques, psicològiques i socials que hagi pogut provocar la malaltia) 
SUPORT PSICOEMOCIONAL

Aquí pots trobar algunes de les recomanacions per acompanyar el dol, un procés normal, natural i necessari. 

Quan demanar ajuda.

La família pot requerir l’ajuda o orientació del psicòleg en alguna de les següents etapes:
  • Diagnòstic
  • Hospitalització y tractament
  • Remissió, tractament ambulatori o alta
  • Recaiguda del tractament fins a nova reemissió
  • Tractaments paliatius i mort

Dol.

En la secció de Dol, el tipus d’intervenció varia en funció de les necessitats i demandes, pot ser:

  • Suport emocional
  • Assessorament i atenció formal per elaborar la pèrdua

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES