Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Som Transparents

Informació i Transparència

Com a associació d’utilitat pública volem retornar a la societat una informació veraç que reflecteixi tota la tasca que fem

Des de l’entitat en benefici dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, volem explicar també tota la gestió econòmica que fem amb els fons obtinguts tant d’administracions públiques, entitats i empreses com de la societat que ens fa costat dia a dia, treballant amb professionalitat, rigor i coherència.

L’AFANOC segueix l’última ordre publicada (ORDRE JUS/152/2018, de 12 desembre, publicada al DOGC núm. 7707 del 17.09.2018) pel que fa a les obligacions de Transparència de les entitats declarades d’utilitat pública, sent catalogada com a “Associació d’utilitat pública de dimensió mitjana que percep fons públics” ( C.2 ) amb les seves pertinents obligacions com a tal.

Última actualització setembre de 2020 Des de l’entitat en benefici dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Volem explicar també tota les gestió econòmica que fem amb els fons obtinguts tant d’administracions públiques, entitats i empreses com de la societat que ens recolza dia a dia, treballant amb professionalitat, rigor i coherència.

Última actualització, juny de 2023.

associacio afanoc

Resp. Àrea de Comunicació:
Maite Golmayo

Resp. Portal de Transparència:
Lali Acuña

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES