Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Dades Quantitaves i Econòmiques

Comptes anuals

Els comptes anuals de l’Entitat són aprovats per l’Assemblea General

 

Com a Entitat Declarada d’Utilitat Pública rendim comptes amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anualment.

 

Pressupost Anual

INGRESSOS

IMPORT

PERCENTATGE

SOCIS
DONACIONS
ACTES SOLIDARIS IMPLICATS
FAMÍLIES ACOLLIDES (Fons públics)
SUBVENCIONS PÚBLIQUES
SUBVENCIONS ENTITATS FINANCERES i ENTITATTS PRIVADES
CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ
MARXANDATGE
TOTAL INGRESSOS

62.000€
260.000€
250.000€
150.000€
370.000€
120.000€
290.000€
90.000€
1.700.000€

4%
15%
15%
9%
22%
7%
17%
4%
100%

DESPESES

IMPORT

PERCENTATGE

PERSONAL ADMINISTRACIÓ,GESTIÓ I COMUNICACIÓ
PERSONAL ATENCIÓ PSICOSOCIAL
ACTIVITATS D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL
MANTENIMENT LA CASA DELS XUKLIS
CAMPANYES “POSA’T LA GORRA!” I ROCKPELSXUKLIS
LLOGUERS SEUS I DESPESA OFICINA                                                                MARXANDATGE, LOTERIA, VARIS

TOTAL DESPESES

372.076€
421.924€
145.000€
497.000€
120.000€
66.000€                    78.000€
1.700.000€

22%
25%
10%
28%
7%
4%                                                  4%
100%

Beneficiaris d´AFANOC

Socis i Sòcies

FAMÍLIES ATESES AFANOC BARCELONA
FAMÍLIES ATESES AFANOC TARRAGONA
FAMÍLIES ATESES AFANOC LLEIDA
TOTAL FAMÍLIES ATESES
744
092
108
944
Nº SOCIS
763

Voluntariat

Professionals

Nº VOLUNTARIS AFANOC BARCELONA
Nº VOLUNTARIS AFANOC TARRAGONA
Nº VOLUNTARIS AFANOC LLEIDA
TOTAL Nº VOLUNTARIS
277
063
120
460
Nº TREBALLADORS AFANOC BARCELONA
Nº TREBALLADORS AFANOC TARRAGONA
Nº TREBALLADORS AFANOC LLEIDA
TOTAL Nº TREBALLADORS
19
03
04
26

Sous

GERÈNCIA
TÈCNIC MITJÀ
MANTENIMENT MITJÀ

51.590€
24.515€
23.184€

 

Altres Dades Econòmiques

Inventari Patrimoni

AFANOC disposa en propietat d’un local magatzem de 65m2 fora del recinte de la Casa dels Xuklis, valorat en 60.000 euros.

Contactes amb l’Administració Pública

AFANOC no té vigent cap contracte, concurs ni licitació amb l’Administració Pública.

Obligacions amb Hisenda i Seguretat Social

AFANOC està al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.

Més informació a afanoc@afanoc.org

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES