Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

ALLOTJAMENT

Que fem a La Casa dels Xuklis

Un concepte d’acompanyament pels més petits.

Donem allotjament a famílies amb un infant o adolescent amb càncer i els oferim atenció psicosocial integral a partir del desenvolupament d’un projecte d’inclusió i un projecte comunitari adreçat al conjunt de les famílies. A més, oferim espais i moments d’oci i lleure als infants i a les persones cuidadores.

Com accedir al recurs

L’accés a la Casa dels Xuklis es basa en criteris mèdics i socials, en la necessitat que la família estigui allotjada a prop de l’hospital a la ciutat de Barcelona. Gràcies als convenis amb els hospitals referents, des de l’Àrea de Treball Social de l’AFANOC podem atendre les famílies des del moment del diagnòstic i la gestió de les ajudes sempre es fa en coordinació amb l’equip mèdic i Treball Social dels hospitals de referència de l’infant o adolescent, i també amb Serveis Socials, equips d’Atenció Primària, equips d’Atenció a la Infància i Adolescència, associacions d’infants i adolescents amb càncer, ajuntaments, etc. Altres casos no reflectits són valorats de manera individual seguint sempre aquests criteris.
  • Famílies d’arreu de Catalunya, fora l’àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Famílies que provenen de la resta de l’Estat Espanyol.
  • Famílies estrangeres que venen via Cooperació Internacional.
  • Famílies derivades des d’altres Hospitals de fora de l’Estat Espanyol.
Allotjaments

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES