Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

PRESÈNCIA ALS HOSPITALS

Els nostres serveis a dins dels hospitals

Estem presents al Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Materno Infantil Vall d’Hebron i al “Pediàtric Càncer Center” de l’Hospital Sant Joan de Déu

Des de 1992, i sent una de les primeres entitats socials que s’incorpora a un centre sanitari per participar en la millora de la qualitat assistencial, l’AFANOC treballa amb el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital MaternoInfantil de la Vall d’Hebron, aportant-hi el suport del voluntariat. A partir de 1998, s’hi sumen les àrees d’activitats i de treball social, així com la gestió i adequació de les sales de jocs i els espais comuns (sales d’estar per als adults, sala polivalent, neveres, biblioteca, armariets i microones).

Serveis a la Vall d’Hebron:

Adaptant-nos en tot moment a l’edat, situació i necessitats dels infants i adolescents i els seus familiars i en coordinació amb l’equip sanitari, l’equip de voluntariat hospitalari és present els 365 dies de l’any. La seva tasca és acompanyar-los, jugar-hi, oferir-los activitats lúdiques així com espais de respir i distracció durant els períodes d’ingrés  (habitacions, càmeres d’aïllament i UCI) i els tractament ambulatoris a l’hospital de dia. Se celebren les festes populars i tradicionals, els aniversaris dels nens i nenes, a la vegada que es realitzen activitats de música, conta-contes, tallers de manualitats i creativitat, arteràpia, papiroflèxia i actuacions per part de pallasses hospitalàries famílies.

  • Festes populars
  • Aniversaris
  • Música
  • Conta-Contes
  • Manualitats i Creativitat
  • Artteràpia
  • Papiroflèxia
  • Clowns hospitalàries

La treballadora social assumeix a les famílies que tenen un infant hospitalitzat, i a les que venen a consultes externes o a tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del mateix servei.

 S’acull a les famílies i se’ls dóna tota la informació relativa a prestacions i serveis fent una valoració tècnica en cada cas. Alhora que es detecten necessitats i es realitza una coordinació extrahospitalària necessària, es capacita a les famílies per mobilitzar els recursos personals i es fa un seguiment al llarg de tot el procés.

Suport al personal d’infermeria Espais de supervisió i coaching amb els equips d’infermeria del Servei, on plantejar dificultats en el maneig de situacions psicoemocionals dels infants i adolescents i les seves famílies. Reunions de coordinació Setmanalment es realitzen reunions de coordinació amb tot l’equip sanitari de la planta i de l’Hospital de Dia.

Des de l’any 2004 l’AFANOC intervé en l’adequació i el disseny de la planta d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital de Vall d’Hebron amb la creació de sales de jocs, sala d’estar pels cuidadors, neveres, taquilles i la decoració de la planta amb la creativitat dels Xuklis. L’any 2015 es fa la remodelació de la mateixa planta, començant pels espais lúdics i educatius i el despatx de l’Associació. L’any 2019 es renoven les butaques pels cuidadors de la unitat de transplants hematopoiètic.

L’any 2005 es va signar un conveni de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, per oferir suport emocional a les famílies que es troben en la situació de tenir un fill o filla amb una malaltia oncohematològica.

Serveis a Sant Joan de Déu:

Formem part de l’equip de suport psicosocial de l’hospital, acompanyant l’infant i la família des del moment del diagnòstic de la malaltia i durant tot el procés.

La treballadora social assumeix a les famílies que tenen un infant hospitalitzat, i a les que venen a consultes externes o a tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del mateix servei.

 S’acull a les famílies i se’ls dóna tota la informació relativa a prestacions i serveis fent una valoració tècnica en cada cas. Alhora que es detecten necessitats i es realitza una coordinació extrahospitalària necessària, es capacita a les famílies per mobilitzar els recursos personals i es fa un seguiment al llarg de tot el procés.

Informem sobre tots els serveis de l’associació a les famílies que tenen un fill o filla ingressats amb el diagnòstic d’una malaltia oncohematològica.

Intervenció amb les famílies amb coordinació del psicòleg de la unitat.

Es condueixen sessions d’autocura i cura amb els professionals implicats.

Sessions mensuals de supervisió amb l’equip mèdic i l’equip d’infermeria de la planta d’oncohematologia i la unitat de transplantament de progenitors hematopoètics; i atenció individual en situació de crisis.

S’ofereixen aquestes dues teràpies manuals per donar relaxació, benestar i una estona de descans als infants ingressats i a les seves famílies.

Es realitzen sessions de tancament en casos de defunció de l’infant o adolescent amb l’equip de cures pal·liatives i altres professionals implicats que han tingut contacte amb la família.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES