Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Protecció de Dades

1.1 Avís Legal (LSSI) 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA, [d’ara endavant AFANOC], és el titular del portal Web  afanoc.org, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  C/ HIPÀTIA D’ALEXANDRIA, 5-7, – 08035 BARCELONA, NIF G58677493, Inscrita al Registre d’Entitats de la Generalitat núm. 9846, a data 28/04/1988 i declarada d’utilitat pública amb núm.79.630, a data 31/05/2000, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través del correu electrònic administracio@afanoc.org

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per AFANOC, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

AFANOC no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i AFANOC no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de afanoc.org, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al lloc Web afanoc.org com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS 

AFANOC fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

AFANOC adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

AFANOC no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, AFANOC tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de AFANOC.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de AFANOC i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de AFANOC.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per AFANOC. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de AFANOC, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” afanoc.org

Els signes distintius (marques, noms comercials) de AFANOC, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de AFANOC.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a AFANOC pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

AFANOC mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a AFANOC, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  AFANOC, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de AFANOC, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per AFANOC, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

AFANOC utilitza el domini “afanoc.org”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: afanoc.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “AFANOC” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de AFANOC.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreça administracio@afanoc.org i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a dpd@afanoc.org i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:   

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

1.2. Política de Privacitat (RGPDUE)

RESPONSABLE 

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA, [d’ara endavant AFANOC], amb  domicili social a la C/ HIPÀTIA D’ALEXANDRIA, 5-7, – 08035 BARCELONA, NIF G58677493, Inscrita al Registre d’Entitats de la Generalitat núm. 9846, a data 28/04/1988 i declarada d’utilitat pública amb núm.79.630, a data 31/05/2000, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis  per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé, podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça administracio@afanoc.org indicant a l’assumpte “Baixa de la llista de distribució“.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,  portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica : dpd@afanoc.org, indicant en l’assumpte “Protecció de dades“.

POLÍTICA

AFANOC està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de afanoc.org del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que AFANOC,  ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

S’informa que AFANOC pot tenir presència en xarxes socials i, el Lloc web, pot oferir enllaços a aquestes xarxes socials, professionals i llocs i canals web externs. AFANOC no assumeix cap responsabilitat en relació amb aquests llocs enllaçats. La persona usuària que accedeixi a xarxes socials i llocs i canals web externs, relacionats amb AFANOC, des dels enllaços ubicats en aquest lloc web o de qualsevol altra forma, queda prèviament i expressament informada que les condicions d’ús, polítiques de privadesa, polítiques de cookies i qualssevol condicions i normatives depenen de les entitats responsables d’aquestes xarxes socials i llocs i canals web i, mai de AFANOC.

El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores de les xarxes socials (i/o facin qualsevol vincle o acció de connexió a través de xarxes socials), de les pàgines web oficials de AFANOC, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i siguin acceptades prèviament per l’usuari.

En registrar-se i/o subscriure’s als perfils de la xarxa social de AFANOC, la persona usuària atorga el seu consentiment exprés a AFANOC, per al tractament de les seves dades personals d’acord amb aquesta Política de Privadesa.

AFANOC tractarà les vostres dades amb la finalitat de contactar amb la persona usuària i atendre les consultes i sol·licituds que formuli, enviar comunicacions informatives i comercials, gestionar esdeveniments, concursos, invitacions, sorteigs i activitats similars, conèixer l’opinió o valoració de la persona usuària sobre AFANOC i les seves publicacions, així com gestionar, en general, la presència de AFANOC a les xarxes socials i professionals

S’informa a les persones usuàries que les informacions i continguts (dades, textos, vídeos, so, fotografies, gràfics, comentaris, missatges o altre material) que publiquin a través de les xarxes socials de AFANOC, (inclòs, en el seu cas, dades personals) poden quedar a disposició pública d’altres persones usuàries de les xarxes socials i, podran ser visibles, comentades i compartides lliurement pels seus visitants, en els termes que estableixi cada xarxa social.

Des de la configuració del perfil d’usuari de cada xarxa social, la persona usuària pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que ha concedit, eliminar-los o desactivar-los, i gestionar-ne les publicacions segons el criteri i les normes d’utilització de cada xarxa social.

La persona usuària serà l’única responsable que les seves publicacions respectin la legislació vigent, les normes d’ús i polítiques de privadesa establertes per la xarxa social corresponent i, AFANOC, en aquest cas, no assumeix cap responsabilitat en relació amb les publicacions que cada persona usuària faci. AFANOC eliminarà de forma unilateral i sense avís previ aquells continguts que consideri que infringeixen la legislació vigent, les normes d’ús i polítiques de privadesa establertes, o que consideri inadequats.

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
  • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que AFANOC  consideri inapropiats.
  • I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, AFANOC  es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del Lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, AFANOC  quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables al present Lloc web i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Si la persona usuària, vol deixar de seguir els canals oficials en xarxes socials de AFANOC, ho ha de fer utilitzant les eines disposades a aquest efecte per cada xarxa social.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals, en tot cas, podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

AFANOC  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
AFANOC, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA

AFANOC, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: administracio@afanoc.org

D.- El derecho de portabilidad podrá ser ejercitado, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado considere que los datos recogidos en nuestros tratamientos tienen que ser devueltos al titular de los datos, o en su caso a un tercero (Encargado de tratamiento).

E.- El derecho de limitación del tratamiento podrá ser ejercitado, previamente el derecho de oposición al tratamiento de sus datos, y que mientras no se resuelva el derecho de oposición, se limite el tratamiento de los datos.

CAMBIO DE NORMATIVA

AFANOC, se reserva el derecho de modificar la presente política con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales. Tales cambios serán comunicados con la antelación que sea necesaria en nuestra página web, sin perjuicio de reclamar el consentimiento necesario de los afectados cuando este no se considere otorgado con arreglo a los términos de la presente política.

Cualquier duda, pregunta o comentario que pudiera tener en referencia a la presente normativa, no dude en consultarlo dirigiendo su comunicación a: administracio@afanoc.org

1.3. Política de Cookies

Les i els informem que AFANOC, en el seu domini afanoc.org utilitza “cookies”.

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a la persona usuària que,  si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

1.4 Informació addicional

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018
Responsable Identitat del responsable del tractament ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA -AFANOC- G58677493C/ HIPÀTIA D’ALEXANDRIA, 5-7 – 08035 BARCELONA 93 237 79 79 afanoc@afanoc.org
Contacte del DPD dpd@afanoc.org
Finalitat Descripció de la finalitat del  tractament Atenent al “principi de limitació de la finalitat” les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.
Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a posar-les a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol·licités.
Decisions automatitzades L’informem de l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d’usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Legitimació Bases jurídiques de tractament Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679.
Destinataris Destinataris de la cessió No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.
Transferències internacionals de dades Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes  segons l?art.46 del RGPDUE 2016/679.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets Exercici de drets L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són: ·       Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat. ·       Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. ·       Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. ·       Dret a oposar-se al tractament. ·       Dret a la portabilitat de les seves dades. L’interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l?adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@afanoc.org acompanyat d’un document identificatiu. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i acreditatiu de la seva representació legal. Si l?interessat considera vulnerats el seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C / Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.
Informació addicional videovigilància
Responsable Identitat del responsable de tractament ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA -AFANOC- G58677493C/ HIPÀTIA D?ALEXANDRIA, 5-7 ? 08035 BARCELONA 93 237 79 79 afanoc@afanoc.org
Contacte del DPD dpd@afanoc.org
Finalitat Descripció  del tractament La captació d’imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions de l’organització.
Termini de conservació Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l’esborrat, sempre que l’usuari no exerciti algun dels drets que legalment l’emparen.
Legitimació Bases jurídiques de tractament L? interès legítim del Responsable de tractament, amb l?objectiu de garantir la seguretat a les instal·lacions de l?organització.
Destinataris Destinataris de la cessió L’accés a les imatges serà exclusivament de l’organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant, l’anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l’empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l’organització tingui contractada, però això, es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades. Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d’una obligació legal aplicable a l’Entitat com a Responsable de tractament.
Drets Exercici de drets L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679, presentant un escrit a l?adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@afanoc.org acompanyat d’un document identificatiu. En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A ? 08008 Barcelona.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES