Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

TREBALL SOCIAL

Treball Social

Ajudem les famílies a reorganitzar la vida familiar davant les noves situacions sorgides arran del diagnòstic 

 A l’impacte del diagnòstic, s’hi sumen tota una sèrie de canvis que poden afegir més angoixa i malestar al qual ja hi ha, perquè la família haurà d’assumir uns canvis organitzatius, alguns molt elementals com trobar un allotjament proper a l’hospital (en el cas que es visqui fora de Barcelona), pensar en la cura dels altres fills/es, organitzar-se pel menjar durant les estades a l’hospital o reconduir la situació laboral dels pares o mares. 

Els treballadors i treballadores socials presents al Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital de la Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, assumeixen a les famílies que tenen un infant hospitalitzat, i a les que venen a consultes externes o a tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del mateix servei. Se les assessora i se les acompanya, dotant-les de tota la informació relativa a les prestacions i serveis existents, fent una valoració tècnica en cada cas. Alhora que es detecten necessitats i es realitza una coordinació extra hospitalària necessària, es vincula a la família amb els recursos públics i privats, així com se les capacita per mobilitzar els recursos personals i es fa un seguiment al llarg de tot el procés de la malaltia. 

Aquest marc d’intervenció públic-privat, ens dona la possibilitat de conèixer a les famílies en el moment del diagnòstic i poder atendre-les amb coordinació amb l’equip sanitari. 

Des de les diferents seus de l’AFANOC es realitza una acollida informativa i també s’acompanya a les famílies, oferint suport i assessorament en la gestió de prestacions, serveis, i sol·licituds (àmbit educatiu, sanitari, laboral i social). Quan les famílies tornen a casa, el nostre objectiu és recollir les seves demandes i detectar les necessitats per poder-les acompanyar. 

Treball Social es coordina amb l’Administració Pública -Serveis Socials, CAPs, Ajuntaments, CADs i Escoles, entitats privades i amb les Associacions de Nens amb Càncer d´arreu de l´Estat Espanyol. És també des de Treball Social que es gestionen les acollides de les famílies que necessiten allotjament a la Casa des Xuklis. 

Prestacions o Serveis de Salut

A través d’un conveni amb Branemark Lleida, oferim, prèvia valoració de la treballadora social,tractaments odontològics gratuïts pels nens/es amb càncer  ( sempre que les patologies a tractar siguin conseqüència dels tractaments rebuts) i descomptes en tractaments d’ortodòncia.

AFANOC té signat un conveni de col·laboració amb GAES, adreçat als infants amb pèrdues auditives derivades de la malaltia, prèvia valoració de la treballadora social. S’ofereixen serveis gratuïts i descomptes especials per tot l’entorn familiar.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES