Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

EQUIP TÈCNIC

Barcelona

NARCÍS SERRATS

NARCÍS SERRATS

Gerència

EULÀLIA ACUÑA

EULÁLIA ACUÑA

Àrea de Recursos i Projectes

PILAR VERONA

PILAR VERONA

Àrea de Treball Social

IRENE COSTA

IRENE COSTA

Àrea de Voluntariat

LAURA RIVERA

Àrea de Treball Social

MARC SÁNCHEZ

Àrea de Treball Social

JOSE MORENO

Àrea de Voluntariat

NÚRIA CARSÍ

NÚRIA CARSÍ

Infermera consultora clínica

ANNA RUBIO

ANA RUBIO

Àrea coordinació famílies

VANESA ARELLANO

Àrea de Reflexología/Massatges

MAITE GOLMAYO

MAITE GOLMAYO

Àrea de Comunicació / Relacions Externes

MERITXELL BUSQUETS

MERITXELL BUSQUETS

Àrea de Comunicació

GINA PLA

GINA PLA

Àrea de Comunicació / Imatge corporativa

ANDRÉS ORTIZ

Àrea de Manteniment i Serveis

SERGI GRACIA

SERGI GRACIA

Àrea de Manteniment i Serveis

MARINA SÁNCHEZ

MARINA SÁNCHEZ

Àrea de Comunicació / Social Media

LIS CARRASCO

LIS CARRASCO

Àrea de Manteniment i Serveis

EMMA SELIGRAT

EMMA SELIGRAT

Àrea Administració

SANDRA CORTEZ

SANDRA CORTEZ

Àrea de Manteniment i Serveis

MONTSERRAT CARRETERO

MONTSERRAT CARRETERO

Àrea de Manteniment i Serveis

AGUSTÍ SANMARTÍ

AGUSTÍ SANMARTÍ

Àrea de Manteniment i Serveis

Lleida

VICTORIA CANO

VICTÒRIA CANO

Coordinadora Seu Lleida
Àrea de Voluntariat

CLÀUDIA MARCHAL

CLÁUDIA MARCHAL


Àrea de Treball Social

REBECA RÍOS

REBECA RÍOS


Àrea de Comunicació

Neus Puig

NEUS PUIG


Àrea de Psicologia, Voluntariat i Educació

Tarragona

JORDI RODRÍGUEZ

Coordinador Delegació de Tarragona

NAIARA MESTRES

Àrea de Psicologia

ANNA ROIG

Àrea de Voluntariat i Treball Social

ANNA ROBERT

Àrea de Comunicació

Organigrama equip tècnic

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES