Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

SUPORT AL PROFESSIONAL

Suport al profesional

A través dels diferents programes, tenim cura dels professionals en l’àmbit sanitari i educatiu

“Escoltar-nos”: programa de suport a l’equip de salut

És un espai de supervisió amb els equips mèdics, d’infermeria i fisioteràpia, on es reflexiona i es plantegen les dificultats en l’atenció integral a la unitat familiar durant el diagnòstic i tractament.

“Cura del dol”: programa de cura de l’equip en el dol professional

Es realitzen sessions de tancament amb l’equip sanitari que han tingut cura de la família, en tots els casos de l’hospital.

“Recolza al mestre”: programa de suport emocional als mestres d’Atenció Educativa Domiciliària

Es dona suport emocional a aquells mestres que realitzen la seva tasca a la Casa dels Xuklis i ho requereixen.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES