Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Convenis

Hospital de la Vall d’ Hebron

Conveni amb el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques

Aspectes més rellevants: Últim conveni signat el 2021. AFANOC es compromet a vetllar pel bon funcionament de les sales de jocs i la realització de tallers lúdics i educatius; la coordinació i seguiment de l’equip de voluntariat; a portar a terme els seus programes (atenció psicològica, atenció social, etc) per complementar la tasca dels professionals de l’Hospital i a realitzar cursos de gestió de les emocions al personal implicat. L’Hospital es compromet a facilitar el contacte amb les famílies; a facilitar informació al personal sanitari de les tasques que realitza l’entitat i a facilitar un espai per atendre les famílies.

Hospital de Sant Joan de Déu

Conveni

Aspectes més rellevants: Últim conveni signat el 2020. AFANOC es compromet a vetllar pel bon funcionament dels tallers lúdics i educatius que realitzem; a portar a terme els seus programes (suport psicològic, reflexoteràpia i allotjament de famílies a la Casa dels Xuklis); i a realitzar cursos de gestió de les emocions al personal implicat. L’Hospital es compromet a facilitar el contacte amb les famílies; a facilitar informació al personal sanitari de les tasques que realitza l’entitat i a facilitar un espai per atendre les famílies.

Hospital Universitari Joan XXIII

Conveni

Aspectes més rellevants: Conveni signat el 2009. El conveni té la finalitat de poder portar a terme les activitats i serveis de l’AFANOC a l’hospital quan hi hagi una família amb tractament oncohematològic. AFANOC es compromet a informar i oferir els seus serveis (suport psico-social, seguiment familiar, voluntariat, etc) i l’Hospital es compromet a facilitar el contacte amb les famílies; a facilitar informació al personal sanitari de les tasques que realitza l’entitat i a facilitar un espai per atendre les famílies.

Institut Català de la Salut

Conveni

Aspectes més rellevants: Conveni signat el 2003. El conveni té la finalitat de poder portar a terme les activitats i serveis de l’AFANOC als Hospitals gestionats per l’I.C.S.

Ajuntament de Lleida i
Moventis Autobusos de Lleida

Conveni 

El setembre de 2014 se signa conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida i Moventis Autobusos de Lleida, SA per la cessió de l’ús d’un espai municipal situat a la Plaça Sant Joan i un espai de l’OAC amb l’objectiu d’establir dos punts de difusió i venda de marxandatge de l’AFANOC (botigues solidàries).

CatSalut

Conveni

El febrer de 2012 s’aprova la resolució per la qual s’autoritza a l’AFANOC per tramitar els ajuts per despeses d’estada i manutenció, establerts a la Instrucció 06/2010 de CatSalut pels pares i mares residents a Catalunya amb dret reconegut a l’atenció sanitària pública que han de rebre atenció fora de la regió sanitària de residència i són acollits a La Casa dels Xuklis, així com el règim de l’autorització i el procediment de tramitació.

Consorci de la Seu Vella

Conveni 

Conveni signat entre el CTSVL (Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida) i AFANOC Lleida el 2018, manifesten la seva voluntat de cooperar en la celebració de la campanya del “Posa’t la Gorra!” a la Seu Vella de Lleida. Aquest conveni consisteix en la cessió, sense cap cost, dels espais de la Seu Vella per la celebració de la festa, amb les següents condicions: Disponibilitat de tots els espais exteriors i interiors necessaris per dur a terme les activitats de la diada (plaça de la Sardana, plaça dels Apòstols, pujada al Baluard del Rei/Suda, Pujada a la Seu Vella entre el Baluard de la mitja lluna i el Baluard de Louvigny, zona darrer dels absis, entre Baluard de Louvigny i de la Reina, la nau central, espai canonja, espai claustre, aula tallers i el Castell del Rei). Com també l’aportació de les persones responsables del monument durant la festa i col·laborar en la difusió d’aquest acte en la mesura de les seves possibilitats.

Convenis Signats amb Entitats i Empreses

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES