ACTIVITATS DE BENESTAR

Reflexoteràpia i massatge oncològic

Durant la malaltia es presenten canvis físics i emocionals tant als infants i adolescents com a les famílies.

La reflexoteràpia podal aporta relaxació i una sensació de benestar que ajuda a fer front a tots aquests canvis. La persona atesa se sent acollida i acompanyada en el procés. Aquest fet, per si mateix, ja suposa una ajuda considerable per encarar la malaltia. L’organisme queda en una millor condició per funcionar i així podem millorar la qualitat de vida.

El massatge oncològic és un massatge suau, sensible, reconfortant i agradable pels pacients oncològics. Ajuda a recuperar la qualitat de vida al treballar sobre els efectes secundaris del tractament i incidir en el seu benestar.

Els tractaments portats a terme dins de l’Hospital Sant Joan de Déu, estan realitzats amb el consentiment del nen /a i la família, i estan assessorats per l’equip mèdic de l’hospital i coordinats per l’equip de suport psicosocial d’AFANOC. També es porta a terme a la seu d’AFANOC a Tarragona.

Activitats terapèutiques

Portem a terme tant a l’hospital de la Vall d’Hebron com a les seus de l’AFANOC activitats com l’Artteràpia i la Musicoteràpia. Amb elles volem possibilitar un espai on donar cabuda a les seves inquietuds i pors, possibilitar un espai de benestar i oferir un espai d’expressió́, d’elaboració́ i d’integració́ de les vivències emocionals pròpies que es desperten pel fet de viure un procés oncològic.

Teràpia Psicomotriu

Es porta a terme la teràpia psicomotriu dirigida als infants de 3 a 12 anys amb càncer i sota indicació mèdica. Es pretén aconseguir una millora de les possibles seqüeles a nivell psicomotriu actuant sobre la seva globalitat per tal d’afavorir en el seu benestar físic i emocional.

Entrenador Personal

A la seu d’AFANOC a Lleida els infants o adolescents que tenen o han tingut càncer poden adherir-se al servei a través d’una derivació de la psicòloga de l’entitat, per treballar cos i ment.

Tècniques de relaxació i altres activitats físiques del projecte “Cuidar-se per cuidar”

Tota la situació emocional que viuen les famílies té efectes directes en el benestar de les persones que realitzen la cura de l’adolescent o infant. Aquestes persones, necessiten espais per al seu benestar, on poder desconnectar de la realitat mèdica durant una estona i centrar-se en la seva pròpia cura, reduint l’estrès i les angoixes amb les que conviuen durant llargs períodes de temps. Per aquest motiu, se’ls ofereix un espai de cura personal i respir a través de diverses activitats.

Una de les activitats que es porta a terme és el Ioga Yengar. Practicar ioga amb assiduïtat reportarà múltiples beneficis: redueix l’estrès emocional, allibera tensions, afavoreix el descans, potencia el dinamisme i la concentració i, sobretot, enforteix el cos i la ment.

Es porten a terme massatges i reflexoteràpia amb la finalitat de relaxar i regenerar les energies del cuidador/a.

A la Casa dels Xuklis es porten activitats dirigides als cuidadors/es com Zumba, Pilates i altres propostes dirigides al seu benestar.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.