Un procés que es transita pas  a pas

Enguany, des d’AFANOC, volem posar de relleu el fet que, malgrat les dificultats, l’important és anar fent passes, a poc a poc, dia a dia per anar sumant, creixent, avançant.

Aquesta filosofia il·lustra de manera clara el procés  que travessa una família amb  diagnòstic de càncer d’un dels seus membres, especialment quan es tracta d’un infant o adolescent. Les famílies es troben amb un camí ple d’obstacles i dificultats que obliguen a fer un seguit de passes que mai es voldrien fer. Però al fer-les, es pren consciència i ajuden a entendre, acceptar, créixer i entomar, amb el millor peu possible, la realitat d’aquest dia a dia i normalitzar-la.

És l’aprenentatge que ens traslladen les famílies cada dia

Fer un pas més, en la direcció que sigui, significa també acceptar la realitat del moment i no defallir si aquesta implica fer alguna passa enrere, perquè al final, això també és part del procés. Tots podem fer un pas més en qualsevol àmbit de la nostra vida i per tal que sumi en el nostre recorregut, no és necessari  una direcció concreta, sinó ser conscients de per què el fem.

Ara que el món està sortint de dos anys molt difícils deguts a la pandèmia de la Covid, posem en valor la necessitat de l’acompanyament i reivindiquem aquest #UnPasMés per millorar la qualitat de vida dels infants i joves amb diagnòstic de càncer i les seves famílies, un pas que signifiqui:

  • Oferir un millor acompanyament als infants que estan malalts
  • Donar una millor atenció a les famílies
  • Contribuir a fer millores hospitalàries
  • Incidir en les polítiques socials
  • Fer avenços en la investigació

Celebrant el Dia Internacional de l’Infant amb Càncer fem #UnPasMés