Des de l’atenció directe, acollim a les famílies i informem dels recursos socials existents ajudant a tramitar les ajudes, tan econòmiques, com sanitàries, laborals, socials i educatives.

Una d’aquestes ajudes és la “Prestació Econòmica per a la Cura de Menors afectats per Càncer o una altra Malaltia Greu”.

Es tracta d’una prestació de caràcter temporal -màxim de dos anys- que podrà sol·licitar un dels progenitors, acollidors o adoptants quan un menor pateixi càncer o una malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada o precisi cura directa, continuada i permanent, acreditat per un informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent.

La persona sol·licitant podrà demanar una reducció de la seva jornada de treball d’almenys el 50% i fins al 99,99%, amb la corresponent reducció del seu salari. Aquesta prestació econòmica cobrirà la part del sou que la persona deixa de cobrar. Es tracta d’un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora i en proporció a la reducció que experimenta la jornada de treball.

Aquesta mesura estarà destinada per a casos en els quals tots dos progenitors, acollidors o adoptants treballin, a més de comptar amb un període de cotització prèvia “suficient”.

Es podrà tramitar des de les empreses o, directament, des d’una oficina del INSS. El termini màxim per notificar la resolució serà de 30 dies.