Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Atenció a les famílies

Des de l’atenció directe, acollim a les famílies i informem dels recursos socials existents ajudant a tramitar les ajudes, tan econòmiques, com sanitàries, laborals, socials i educatives.

Una d’aquestes ajudes és la “Prestació Econòmica per a la Cura de Menors afectats per Càncer o una altra Malaltia Greu”.

Es tracta d’una prestació de caràcter temporal -màxim de dos anys- que podrà sol·licitar un dels progenitors, acollidors o adoptants quan un menor pateixi càncer o una malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada o precisi cura directa, continuada i permanent, acreditat per un informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent.

La persona sol·licitant podrà demanar una reducció de la seva jornada de treball d’almenys el 50% i fins al 99,99%, amb la corresponent reducció del seu salari. Aquesta prestació econòmica cobrirà la part del sou que la persona deixa de cobrar. Es tracta d’un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora i en proporció a la reducció que experimenta la jornada de treball.

Aquesta mesura estarà destinada per a casos en els quals tots dos progenitors, acollidors o adoptants treballin, a més de comptar amb un període de cotització prèvia “suficient”.

Es podrà tramitar des de les empreses o, directament, des d’una oficina del INSS. El termini màxim per notificar la resolució serà de 30 dies.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES