Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

La salut ha de considerar a l’individu en la seva totalitat

L’acompanyament en les malalties de llarga durada és fonamental

El paper de les entitats socials és determinant per aquest enfocament, ja que aporta una visió integral i completa en l’anàlisi d’una realitat sovint ja viscuda que aporta coneixements sobre com aquesta realitat afecta el pacient i al seu entorn més immediat.

El terme “salut” engloba moltes descripcions, però la més completa  diu que és “un estat de benestar físic, mental i social complet, i no merament l’absència del mal o la malaltia”. També es fa èmfasi en temes com la prevenció i en altres aspectes més enllà dels purament mèdics.

En el cas del càncer infantil, ens afrontem a un diagnòstic sobtat en el qual la prevenció no té cabuda, ja que es tracta d’un trastorn en el procés de creixement de l’infant o l’adolescent que, a banda d’un canvi en l’aspecte físic, patirà canvis dràstics en el seu dia a dia i fent que la dinàmica familiar quedi totalment alterada.

Sovint sentim dir que cal anar “en contra” de les malalties,  lluitar contra el càncer és un dels lemes més habituals i és cert, cal fer front amb totes les eines possibles, però lluiten els metges i sanitaris amb els tractaments, intervencions, investigació, etc. La tasca de les entitats, com el cas de l’AFANOC, és la d’acompanyar, ajudar a  transitar el procés tenint en compte tots els aspectes psicosocials que envolten el diagnòstic i atenent  totes les necessitats que van sorgint a l’entorn familiar al llarg d’aquest procés.

Cal un abordament integral per dotar d’eines a tots i cada un dels membres de la família per aplanar un camí ple d’incerteses.

Avui, dia Internacional de la Salut, volem fer valdre el fet de com aquesta mirada amplia, holística, contribueix a millorar la qualitat de vida del pacient i el seu entorn, afavorint, tal vegada, a la seva recuperació.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES