Dia Mundial Salut

L’atenció psicosocial és fonamental per la salut integral

Entre les moltes definicions de salut que  existeixen, a l’AFANOC ens quedem amb la que va fer  l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la constitució de 1946 ja que la considerem molt completa perquè inclou els aspectes bàsics que afecten la nostra vida. Diu:

“La salut és l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties”

I és que entenem que “salut” és un terme global que implica que totes les necessitats fonamentals de les persones han d’estar cobertes: necessitats sanitàries, afectives, nutricionals, socials, culturals i educatives. Per tant, la salut és l’eix central on se sustenta la qualitat de vida, el benestar i, en definitiva, la felicitat.

Així doncs, som molts els agents que contribuïm a la millora de la salut, no només el personal estrictament sanitari, sinó que l’atenció psicosocial hi té un paper fonamental.

Des de l’AFANOC, oferim atenció psicosocial integral a les famílies que passen pel procés oncològic d’un dels seus fill o filles i la focalitzem en dos eixos centrals: d’una banda, l’entorn més immediat de l’infant o adolescent que està malalt: pares, mares, germans i germanes ; i d’altra banda, al propi infant o adolescent, ja que en funció del moment vital en que es trobi, tindrà unes necessitats o altres que hauran de ser ateses. Realitzar activitats lúdico-educatives que l’estimulin, en aquest període de la seva vida, és vital pel correcte desenvolupament.

Contribuïm en la mesura del possible, que aquest infant o adolescent sigui feliç, tot i la malaltia.