La força del Voluntariat, un impuls imprescindible