Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

SUPORT SOCIAL

Suport a la família

Coneixem molt bé quines són les necessitats que acostumen a aparèixer en aquesta situació: allotjament, prestacions, ajudes econòmiques puntuals…

A l’impacte del diagnòstic s’hi sumen tota una sèrie de canvis que poden afegir més angoixa i malestar al que ja hi ha, doncs la família haurà d’assumir uns canvis organitzatius, alguns molt elementals com trobar un allotjament proper a l’hospital (en el cas que es visqui fora de Barcelona), pensar en la cura dels altres fills/es, organitzar-se pel menjar durant les estades a l’hospital o reconduir la situació laboral dels pares o adults cuidadors.

A través de la treballadora social assumim les famílies que tenen un infant hospitalitzat i les que venen a consultes externes o a tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del mateix servei. Acollim les famílies i donem tota la informació relativa a prestacions i serveis fent una valoració tècnica en cada cas. Alhora que es detecten necessitats i es realitza una coordinació extrahospitalària necessària, es capacita a les famílies per mobilitzar els recursos personals i es fa un seguiment al llarg de tot el procés.

Els professionals d’AFANOC ens coordinem amb l’Administració Pública – Serveis Socials, CAPs, Ajuntaments, CADs i escoles, entitats privades i amb les Associacions de Nens amb Càncer d’arreu de l’Estat Espanyol.

Les intervencions directes es realitzen a la Unitat d’Oncohematologia de l’Hospital Maternoinfantil de Vall d’Hebron i a La Casa dels Xuklis.

  • Acollim a la família i per valorar quines són les necessitats prioritàries.
  • Proporcionem tota la informació que la família pugui necessitar, pel que fa a les prestacions i serveis (tant sanitaris, econòmics, socials, laborals i educatius).
  • Fem seguiment de cada família en particular.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES