Com a associació d’utilitat pública volem retornar a la societat una informació veraç que reflecteixi tota la tasca que fem des de l’entitat en benefici dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Volem explicar també tota les gestió econòmica que fem amb els fons obtinguts tant d’administracions públiques, entitats i empreses com de la societat que ens recolza dia a dia, treballant amb professionalitat,rigor i coherència.

AFANOC segueix l’última ordre publicada (ORDRE JUS/152/2018, de 12 desembre, publicada al DOGC núm. 7707 del 17.09.2018) pel que fa a les obligacions de Transparència de les entitat declarades d’utilitat pública, sent catalogada com a “Associació d’utilitat pública de dimensió mitjana que percep fons públics” ( C.2 ) amb les seves pertinents obligacions com a tal.

Última actualització setembre de 2020

L’Associació
Òrgan de gestió
Dades quantitatives i econòmiques
Projectes i Activitats
Participació
Comunicació