ANY 2018

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 8.600 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 20.000 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els Xuklis Festival. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 10.448 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

SOC

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 10.448 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 28.750 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona. Pendent de justificar. Expedient obert.

Diputació de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant una subvenció nominativa, una subvenció anual de 12.000 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona, la subvenció ha estat justificada, expedient obert. Mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 4.619,91 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!”, a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat. Mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.403,30 euros per la millora de l’equipament de la delegació de Tarragona, expedient obert.

Ajuntament de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 2.286,70 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona i una subvenció de 1.187,62 euros per al programa de “Cuidar-se per cuidar de l’AFANOC a Tarragona, les subvencions han estat justificades, expedient tancat.

Autoritat portuària de Tarragona

Ens ha estat atorgada dins del marc de la seva Responsabilitat Social Corporativa un ajut econòmic de 2.000 euros pel programa d’Artteràpia de l’AFANOC a Tarragona, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Vila-seca

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Cambrils

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 659,15 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 15.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida, Balaguer, Tàrrega, Cervera i Mollerussa i 3.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

ANY 2017

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 11.500 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!” i 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 29.573 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida, la Casa dels Xuklis i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.440 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

A través de la convocatòria extraordinària anual de subvencions a entitats per al desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, ens han atorgat a través de concurrència pública 50.000 euros per finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

Diputació de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 11.875 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Subvencions provinents del fons de l’IRPF 2016

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 40.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tanca.

Diputació de Tarragona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.000 euros per la Campanya “Posa’t la gorra!” a Tarragona (PortAventura). La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Tarragona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 1.753 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial a l’AFANOC a Tarragona. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida i Balaguer. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

ANY 2016

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 8.600 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 20.000 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els Xuklis Festival. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 10.448 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 840 euros pels cursos de formació de l’Escola de Formació de l’AFANOC, 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 28.750 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Subvencions provinents del fons de l’IRPF 2016

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 40.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció encara no ha estat justificada. Es justifica el 2019. Expedient obert.

Diputació de Tarragona

Ens han atorgat a través d’un conveni subvencional una subvenció anual de 30.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial de l’AFANOC a Tarragona i 6.000 euros per la Campanya “Posa’t la gorra!”. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Tarragona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 5.104 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial i 902 euros per al programa “cuidar-se per cuidar” de l’AFANOC a Tarragona i a través d’un conveni de col·laboració 3.000 euros per al programa d’Oci i lleure de l’AFANOC a Tarragona. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 9.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida, Balaguer i Mollerussa i 3.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

ANY 2015

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 36.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 11.750 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!” Totes les subvencions han estat ja justificades. Expedient tancat.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

A través de la convocatòria extraordinària anual de subvencions a entitats per al desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, ens han atorgat a través de concurrència pública 50.000 euros per finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 30.319 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida, la Casa dels Xuklis i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.500 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 12.001 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Subvencions provinents del fons de l’IRPF 2015

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 44.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Tarragona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 3.000 euros per a finançar la Campanya “Posa’t la gorra!” a Tarragona (PortAventura). La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Tarragona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 1.414 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial a l’AFANOC a Tarragona. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 5.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” i el Programa d’Informació i Sensibilització. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

ANY 2014

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 31.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 9.000 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!” Totes les subvencions han estat ja justificades. Expedient tancat.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

A través de la convocatòria extraordinària anual de subvencions a entitats per al desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, ens han atorgat a través de concurrència pública 30.000 euros per finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 23.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona i Tarragona, la Casa dels Xuklis i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 5.000 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 13.510 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Subvencions provinents del fons de l’IRPF 2014

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 44.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Slide TU TAMBÉ POTS AJUDAR Fes-te voluntari Fes-te soci Implica't