ANY 2020

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.500 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona, la Casa dels Xuklis i actes festius del barri de Montbau. La subvenció ha estat justificada. 

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 43.497 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els actes commemoratius del 20è aniversari de la campanya de sensibilització “Posa’t la gorra!”. La subvenció ha estat justificada.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6751,14 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 38.152,78 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. 

També ens han atorgat un ajut extraordinari de 5.000 euros com a entitat del Tercer Sector per pal·liar la crisis econòmica derivada de la Covid-19.

A través de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer ens han atorgat una subvenció pública provinent del fons de l’IRPF 2019 de 42.000 euros per a finançar les activitats de Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 48.375 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona. La subvenció ha estat justificada.

Diputació de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant una subvenció extraordinària, una subvenció anual de 10.000 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona, la subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 2.114,05  euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona i una subvenció de 1.714,68  euros per al programa de “Cuidar-se per cuidar” de l’AFANOC a Tarragona, les subvencions han estat justificades, expedient tancat.

Ajuntament de Vila-seca

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Cambrils

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 700 euros pel programa Suport emocional, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Xerta

Ens ha estat atorgada subvenció col3laboració per la campanya de Posa’t La Gorra la quantitat de 200€ . Expedient tancat

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de subvenció nominativa anual de 15.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida, Balaguer, Cervera i Mollerussa i 3.000 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial i 2.000 euros per la impressió del Llibre solidari “Les Ales de la Vida”. La subvenció ha estat justificada.

 Ajuntament de Lleida

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 824 euros per a finançar El programa de sensibilització del càncer infantil als centres educatius de Lleida. La  subvenció ha estat justificada.

Ajuntament Alcarràs 

Ens han atorgat mitjançant subvenció nominativa anual la quantitat de 500 euros per finançar activitats d’Atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada.

ANY 2019

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 5.000 euros per a finançar activitats de voluntariat i del “Posa’t la gorra!” a Barcelona. La subvenció ha estat justificada. 

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 20.000 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els Xuklis Festival. La subvenció ha estat justificada. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 7.774,04 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 38.152,78 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. 

A través de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer ens han atorgat una subvenció pública provinent del fons de l’IRPF 2018 de 36.000 euros per a finançar les activitats de Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada

SOC

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 33.000 euros per la contractació de 3 joves en pràctiques beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. La subvenció ha estat justificada.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 33.750 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona. Pendent de justificar. La subvenció ha estat justificada.

Diputació de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant  concurrència pública una subvenció anual de 6.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!”, a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat..

Ajuntament de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 1895,54 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona i una subvenció de 1.045,51euros per al programa de “Cuidar-se per cuidar de l’AFANOC a Tarragona, les subvencions han estat justificades, expedient tancat.

Ajuntament de Vila-seca

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Cambrils

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 700 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Sant Joan d’enveja

Ens ha estat atorgada subvenció col·laboració per la campanya de Posa’t La Gorra la quantitat de 300€ . Expedient tancat

Generalitat Catalunya – Departament Treball

Ens ha estat atorgada una subvenció pel programa “Contracte 30 Plus” de 9362,50 euros. Expedient tancat

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de subvenció nominativa anual de 15.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida, Balaguer, Tàrrega, Cervera i Mollerussa; 5.000 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial i 3.000 euros per la Campanya del Rock Pels Xuklis. La subvenció ha estat justificada.

 Ajuntament de Lleida

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 480,69 euros per a finançar El programa de sensibilització del càncer infantil als centres educatius de Lleida. La  subvenció ha estat justificades.

ANY 2018

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 8.600 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 20.000 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els Xuklis Festival. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 10.448 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

SOC

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 10.448 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 28.750 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona. Pendent de justificar. Expedient obert.

Diputació de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant una subvenció nominativa, una subvenció anual de 12.000 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona, la subvenció ha estat justificada, expedient obert. Mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 4.619,91 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!”, a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat. Mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.403,30 euros per la millora de l’equipament de la delegació de Tarragona, expedient obert.

Ajuntament de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 2.286,70 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona i una subvenció de 1.187,62 euros per al programa de “Cuidar-se per cuidar de l’AFANOC a Tarragona, les subvencions han estat justificades, expedient tancat.

Autoritat portuària de Tarragona

Ens ha estat atorgada dins del marc de la seva Responsabilitat Social Corporativa un ajut econòmic de 2.000 euros pel programa d’Artteràpia de l’AFANOC a Tarragona, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Vila-seca

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Cambrils

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 659,15 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 15.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida, Balaguer, Tàrrega, Cervera i Mollerussa i 3.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

ANY 2017

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 11.500 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!” i 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 29.573 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida, la Casa dels Xuklis i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.440 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

A través de la convocatòria extraordinària anual de subvencions a entitats per al desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, ens han atorgat a través de concurrència pública 50.000 euros per finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.

Diputació de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 11.875 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Subvencions provinents del fons de l’IRPF 2016

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 40.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tanca.

Diputació de Tarragona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.000 euros per la Campanya “Posa’t la gorra!” a Tarragona (PortAventura). La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Tarragona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 1.753 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial a l’AFANOC a Tarragona. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida i Balaguer. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

ANY 2016

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 8.600 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 20.000 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els Xuklis Festival. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 10.448 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 840 euros pels cursos de formació de l’Escola de Formació de l’AFANOC, 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 28.750 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Subvencions provinents del fons de l’IRPF 2016

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 40.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció encara no ha estat justificada. Es justifica el 2019. Expedient obert.

Diputació de Tarragona

Ens han atorgat a través d’un conveni subvencional una subvenció anual de 30.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial de l’AFANOC a Tarragona i 6.000 euros per la Campanya “Posa’t la gorra!”. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Tarragona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 5.104 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial i 902 euros per al programa “cuidar-se per cuidar” de l’AFANOC a Tarragona i a través d’un conveni de col·laboració 3.000 euros per al programa d’Oci i lleure de l’AFANOC a Tarragona. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 9.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida, Balaguer i Mollerussa i 3.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.