COMPTES ANUALS

Els comptes anuals de l’Entitat són aprovats per l’Assemblea General.

Com a Entitat Declarada d’Utilitat Pública rendim comptes amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anualment.

PRESSUPOST ANUAL

INGRESSOS%
Socis54.0004,06
Donacions223.00016,79
Actes solidaris Implicats90.0006,78
Famílies acollides (Fons Públics)165.00012,42
Subvencions Públiques230.00017,32
Subvencions entitats financeres i entitats privades125.0009,41
Campanyes sensibilització300.00022,59
Marxandatge141.20010,63
TOTAL INGRESOS1.328.200100,00
DESPESES%
Administració/Manteniment230.00017,32
Projectes Entitat930.00032,37
Projectes Hospitals106.0007,98
La Casa dels Xuklis377.20028,40
Campanyes sensibilització 180.00013,55
Diversos5.0000,38
TOTAL DESPESES1.328.200100,00

ALTRES DADES ECONÒMIQUES

Inventari patrimoni

AFANOC disposa en propietat d’un local magatzem de 65m2 fora del recinte de la Casa dels Xuklis, valorat en 60.000 euros.

Contactas amb l’Administració Pública

AFANOC no té vigent cap contracte, concurs ni licitació amb l’Administració Pública.

Obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social

AFANOC està al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social
Més informació a afanoc@afanoc.org