L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, va néixer el 1987 a partir de l’experiència vital que vam viure un grup de pares i mares que ens varem trobar amb la situació de tenir un fill/a ingressat a l’hospital amb diagnòstic de càncer.

Aquella vivència ens va fer detectar tot un conjunt de mancances derivades d’aquesta malaltia i varem decidir organitzar-nos per cercar solucions i trobar respostes que milloressin la qualitat de vida d’aquests infants i adolescents i les seves famílies.

ELS NOSTRES VALORS

L’AFANOC és una associació sense ànim de lucre, de caràcter laic, que treballa des d’una visió solidària i que treballa amb valors com la justícia i el compromís social, la responsabilitat, la gestió de la qualitat i la gratuïtat en els serveis que ofereix a tots els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.

LA NOSTRA VISIÓ

L’Associació vol ser un model en l’atenció psicosocial integral que realitza a tots els nens i nenes amb càncer i les seves famílies, apostant per la sensibilització de la societat i treballant permanentment per un model de gestió de la qualitat que fagi de l’AFANOC una entitat més forta organitzativament i que treballi per l’equitat entre persones.
AFANOC vol ser una entitat que treballi des de la proximitat amb les famílies, des del moment del diagnòstic, acompanyant des del respecte i fomentant una actitud activa per part de la família i sempre adaptant-se a les noves realitats socials. AFANOC vol ser transformadora i innovadora socialment i ser un referent en l’atenció psicosocial del nostre col.lectiu.

LA NOSTRA MISSIÓ

Som una associació sense ànim de lucre, de caràcter laic, que treballa des d’una visió solidària i que treballa amb valors com la justícia i el compromís social, la responsabilitat, la gestió de la qualitat i la gratuïtat en els serveis que ofereix a tots els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.

Els centres hospitalaris cobreixen una funció mèdica determinant, però en les malalties de llarga durada la salut psicosocial és fonamental. I aquesta és la raó de ser d’una associació com l’AFANOC: L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, va néixer el 1987 a partir de l’experiència vital que vam viure un grup de pares i mares que ens varem trobar amb la situació de tenir un fill/a ingressat a l’hospital amb diagnòstic de càncer.