Coneixem molt bé quines són les necessitats que acostumen a aparèixer en aquesta situació: allotjament, prestacions, ajudes econòmiques puntuals…

A l’impacte del diagnòstic s’hi sumen tota una sèrie de canvis que poden afegir més angoixa i malestar al que ja hi ha, doncs la família haurà d’assumir uns canvis organitzatius, alguns molt elementals com trobar un allotjament proper a l’hospital (en el cas que es visqui fora de Barcelona), pensar en la cura dels altres fills/es, organitzar-se pel menjar durant les estades a l’hospital o reconduir la situació laboral dels pares o adults cuidadors.

A través de la treballadora social assumim les famílies que tenen un infant hospitalitzat i les que venen a consultes externes o a tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del mateix servei. Acollim les famílies i donem tota la informació relativa a prestacions i serveis fent una valoració tècnica en cada cas. Alhora que es detecten necessitats i es realitza una coordinació extrahospitalària necessària, es capacita a les famílies per mobilitzar els recursos personals i es fa un seguiment al llarg de tot el procés.

Els professionals d’AFANOC ens coordinem amb l’Administració Pública – Serveis Socials, CAPs, Ajuntaments, CADs i escoles, entitats privades i amb les Associacions de Nens amb Càncer d’arreu de l’Estat Espanyol.

Les intervencions directes es realitzen a la Unitat d’Oncohematologia de l’Hospital Maternoinfantil de Vall d’Hebron i a La Casa dels Xuklis.

  • Acollim a la família i per valorar quines són les necessitats prioritàries.
  • Proporcionem tota la informació que la família pugui necessitar, pel que fa a les prestacions i serveis (tant sanitaris, econòmics, socials, laborals i educatius).
  • Fem seguiment de cada família en particular.
Veure recursos
Carta Drets dels Infants