Oferim assessorament als centres educatius i sanitaris, des de xerrades i reunions amb el professorat implicat, com proporcionant material educatiu.

És molt important que l’escola o l’ institut es mantinguin al costat del seu alumne i per tant, tinguin una actitud facilitadora i activa. Cal mantenir i reforçar els vincles afectius amb els companys i els mestres per tal de facilitar el retorn a l’escola quan es pugui normalitzar la situació de l’infant.

Som conscients de la dificultat del paper dels mestres i educadors, tant per la pròpia vinculació emocional amb l’alumne que està malalt, com per la complexitat de gestionar la informació i l’acompanyament amb la resta de companys de la classe i especialment. els germans del nen o nena malalt.

Som conscients de la importància de donar a conèixer la realitat del càncer infantil i d’educar i formar els futurs adults de la nostra societat, pel que col·laborem i participem en els treballs de recerca i de grau (batxillerat i educació universitària).

Al mateix temps, oferim la possibilitat de tutoritzar alumnes de pràctiques, sempre acord amb la Universitat i les necessitats pròpies d’AFANOC.

Guia de Mestres
Material Educatiu