presencia-hospitals-vallhebron4

Des del 1998, l’AFANOC treballa amb el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Matern Vall d’Hebron, donant atenció des de les àrees de voluntariat, activitats i treball social, així com gestionant i adequant les sales de jocs i espais comuns (sales d’estar pels cuidadors, sala per adolescents, neveres, biblioteca, armariets i microones).

Serveis a la Vall d’Hebron:

Adaptant-nos en tot moment a l’edat, situació i necessitats dels infants i adolescents i els seus familiars i en coordinació amb l’equip sanitari, l’equip de voluntariat hospitalari és present els 365 dies de l’any. La seva tasca és acompanyar-los, jugar-hi, oferir-los activitats lúdiques així com espais de respir i distracció durant els períodes d’ingrés (habitacions, càmeres d’aïllament i UCI) i els tractament ambulatoris a l’hospital de dia.

  • Festes populars
  • Aniversaris
  • Música
  • Conta-Contes
  • Manualitats i Creativitat
  • Artteràpia
  • Papiroflèxia
  • Clowns hospitalàries

La treballadora social assumeix a les famílies que tenen un infant hospitalitzat, i a les que venen a consultes externes o a tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del mateix servei. S’acull a les famílies i se’ls dóna tota la informació relativa a prestacions i serveis fent una valoració tècnica en cada cas. Alhora que es detecten necessitats i es realitza una coordinació extrahospitalària necessària, es capacita a les famílies per mobilitzar els recursos personals i es fa un seguiment al llarg de tot el procés.

Suport al personal d’infermeria
Espais de supervisió i coaching amb els equips d’infermeria del Servei, on plantejar dificultats en el maneig de situacions psicoemocionals dels infants i adolescents i les seves famílies.

Reunions de coordinació
Setmanalment es realitzen reunions de coordinació amb tot l’equip sanitari de la planta i de l’Hospital de Dia.

Des de l’any 2004 l’AFANOC intervé en l’adequació i el disseny de la planta d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital de Vall d’Hebron amb la creació de sales de jocs, sala d’estar pels cuidadors, neveres, taquilles i la decoració de la planta amb la creativitat dels Xuklis. L’any 2015 es fa la remodelació de la mateixa planta, començant pels espais lúdics i educatius i el despatx de l’Associació. L’any 2019 es renoven les butaques pels cuidadors de la unitat de transplants hematopoiètic.

presencia-hospitals-santjoandedeu3

L’any 2005 es va signar un conveni de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, per oferir suport emocional a les famílies que es troben en la situació de tenir un fill o filla amb una malaltia oncohematològica.

Serveis a Sant Joan de Déu:
Adaptant-nos en tot moment a l’edat, situació i necessitats dels infants i adolescents i els seus familiars i en coordinació amb l’equip sanitari, l’equip de voluntariat hospitalari, format per 121 persones, és present els 365 dies de l’any. La seva tasca és acompanyar-los, jugar-hi, oferir-los activitats lúdiques així com espais de respir i distracció durant els períodes d’ingrés (habitacions, càmeres d’aïllament i UCI) i els tractament ambulatoris a l’hospital de dia.

Se celebren les festes populars i tradicionals, els aniversaris dels nens i nenes, a la vegada que es realitzen activitats de música, conta-contes, tallers de manualitats i creativitat, arteràpia, papiroflèxia i actuacions per part de pallasses hospitalàries famílies.

Informem sobre tots els serveis de l’associació a les famílies que tenen un fill o filla ingressats amb el diagnòstic d’una malaltia oncohematològica.
Intervenció amb les famílies amb coordinació del psicòleg de la unitat.
Es condueixen sessions d’autocura i cura amb els professionals implicats.
Sessions mensuals de supervisió amb l’equip mèdic i l’equip d’infermeria de la planta d’oncohematologia i la unitat de transplantament de progenitors hematopoètics; i atenció individual en situació de crisis.

S’ofereixen aquestes dues teràpies manuals per donar relaxació, benestar i una estona de descans als infants ingressats i a les seves famílies.

Es realitzen sessions de tancament en casos de defunció de l’infant o adolescent amb l’equip de cures pal·liatives i altres professionals implicats que han tingut contacte amb la família.