Amb aquest programa es duu a terme l’acompanyament en el procés de dol de les famílies que han perdut un fill o filla per procés de malaltia oncohematològica. L’àmbit d’intervenció engloba a la unitat familiar i el centre educatiu si s’escau.

Les intervencions terapèutiques de la unitat familiar es poden fer en modalitat individual, de parella, de família i/o de grup de mares i pares, segons les necessitats detectades per part dels professionals que condueixen aquestes sessions.

Respecte al àrea que correspon als centres educatius, el treball que es desenvolupa es l’assessorament al claustre del professorat per orientar les actuacions que s’hauran de realitzar a nivell del grup classe i del centre, també s’intervé si es necessari amb els companys de classe i amb les mares i pares per poder orientar com atendre el procés de dol dels seus fills i filles per la pèrdua d’un company.

També s’ofereix l’assessorament de bibliografia especialitzada per els centres educatius i/o familiars que ho demandin.

Guía práctica de atención al duelo en ciudadanos paliativos

Societat Catalano-Balear de cures paleatives

Descarregar
Hablemos de duelo

Manual practico para abordar la muerte con niños y adolescentes

Descarregar
Orientaciones para una Actuación Educativa en Procesos de Duelo

Guía práctica para centros educativos

Descarregar