Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Informació Adicional

Informació Addicional

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RGPDUE 2016/679 - LOPDGDD 3/2018

Responsable Identitat del responsable del tractament ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA -AFANOC- G58677493C/ HIPÀTIA D?ALEXANDRIA, 5-7 ? 08035 BARCELONA 93 237 79 79 afanoc@afanoc.org
Contacte del DPD dpd@afanoc.org
Finalitat Descripció de la finalitat del  tractament Atenent al “principi de limitació de la finalitat” les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.
Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a posar-les a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol·licités.
Decisions automatitzades L’informem de l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d’usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Legitimació Bases jurídiques de tractament Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679.
Destinataris Destinataris de la cessió No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.
Transferències internacionals de dades Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes  segons l?art.46 del RGPDUE 2016/679.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets Exercici de drets   L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:   ·       Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat. ·       Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. ·       Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. ·       Dret a oposar-se al tractament. ·       Dret a la portabilitat de les seves dades.   L’interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l?adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@afanoc.org acompanyat d’un document identificatiu. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i acreditatiu de la seva representació legal. Si l?interessat considera vulnerats el seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C / Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.      
Informació addicional videovigilància
Responsable Identitat del responsable de tractament ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA -AFANOC- G58677493C/ HIPÀTIA D?ALEXANDRIA, 5-7 ? 08035 BARCELONA 93 237 79 79 afanoc@afanoc.org
Contacte del DPD dpd@afanoc.org
Finalitat Descripció  del tractament La captació d’imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions de l’organització.
Termini de conservació Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l’esborrat, sempre que l’usuari no exerciti algun dels drets que legalment l’emparen.
Legitimació Bases jurídiques de tractament L? interès legítim del Responsable de tractament, amb l?objectiu de garantir la seguretat a les instal·lacions de l?organització.
Destinataris Destinataris de la cessió L’accés a les imatges serà exclusivament de l’organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant, l’anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l’empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l’organització tingui contractada, però això, es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades. Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d’una obligació legal aplicable a l’Entitat com a Responsable de tractament.
Drets Exercici de drets L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679, presentant un escrit a l?adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@afanoc.org acompanyat d’un document identificatiu. En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A ? 08008 Barcelona.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES