Moltes gràcies per descarregar-te la Guia

“Tenir un o una alumna amb càncer a l’aula.

Esperem que et resulti una eina útil, si tens qualsevol aportació ens agradarà rebre els teus comentaris a escoles@afanoc.org

Descarregar