Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña

AYUDAS Y SUBVENCIONES

ANY 2021

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 17.250 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona, la Casa dels Xuklis i actes festius del barri de Montbau i una subvenció de l’ICUB de 2445,01 per a finançar la campanya Rockpelsxuklis. La subvenció ha estat justificada.

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 43.497 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els actes commemoratius del 20è aniversari de la campanya de sensibilització “Posa’t la gorra!”. La subvenció ha estat justificada.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6751,14 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 38.152,78 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada.

També ens han atorgat un ajut extraordinari de 5.000 euros com a entitat del Tercer Sector per pal·liar la crisis econòmica derivada de la Covid-19.

A través de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer ens han atorgat una subvenció pública provinent del fons de l’IRPF 2019 de 42.000 euros per a finançar les activitats de Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada.

Ajuntament de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 2.114,05  euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona i una subvenció de 1.714,68  euros per al programa de “Cuidar-se per cuidar” de l’AFANOC a Tarragona, les subvencions han estat justificades, expedient tancat. finançar les activitats de Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de subvenció nominativa anual de 15.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida, Balaguer, Cervera i Mollerussa i 3.000 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial i 2.000 euros per la impressió del Llibre solidari “Les Ales de la Vida”. La subvenció ha estat justificada.

Ajuntament de Lleida

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 824 euros per a finançar El programa de sensibilització del càncer infantil als centres educatius de Lleida. La  subvenció ha estat justificada.

Ajuntament Alcarràs

Ens han atorgat mitjançant subvenció nominativa anual la quantitat de 500 euros per finançar activitats d’Atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada.

Diputació de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant una subvenció extraordinària, una subvenció anual de 10.000 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona, la subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

Ajuntament de Vila-seca

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 48.375 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona. La subvenció ha estat justificada.

ANY 2020

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.500 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona, la Casa dels Xuklis i actes festius del barri de Montbau. La subvenció ha estat justificada.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 60.025 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona. Les subvencions han estat justificades.

Diputació de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 20.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial a Tarragona, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 42.250 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els actes commemoratius del 10è aniversari de la Casa dels Xuklis. Les subvencions han estat justificades. .

Ajuntament de Lleida

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 800 euros per a finançar el programa de sensibilització del càncer infantil als centres educatius de Lleida. La subvenció ha estat justificada

Diputació de Lleida

A través d’un conveni anual ens atorguen 20.000 euros per a finançar el projecte genèric de la seu de l’AFANOC Lleida. La subvenció ha estat justificada.

Ajuntament de Vilaseca

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” , la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.500 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona, la Casa dels Xuklis i actes festius del barri de Montbau. La subvenció ha estat justificada.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 60.025 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona. Les subvencions han estat justificades.

Diputació de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 20.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial a Tarragona, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Departaments Drets Socials

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 11.616,73 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 32.963,20 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 42.433,49 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. Les subvencions han estat justificades. A través de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer ens han atorgat una subvenció pública provinent del fons de l’IRPF 2020 de 44.451,63 euros per a finançar les activitats de Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada.

Ajuntament de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 2.804,33 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona i una subvenció de 1.798,66 euros per al programa de “Cuidar-se per cuidar” de l’AFANOC a Tarragona, les subvencions han estat justificades, expedient tancat.

Ajuntament de Cambrils

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1500 euros pel programa Suport emocional, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

ANY 2019

Ajuntament de Barcelona

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 5.000 euros per a finançar activitats de voluntariat i del “Posa’t la gorra!” a Barcelona. La subvenció ha estat justificada. .

Diputació de Barcelona

A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 20.000 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els Xuklis Festival. La subvenció ha estat justificada. 

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 7.774,04 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!”, 38.152,78 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 50.000 euros per a finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. 

A través de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer ens han atorgat una subvenció pública provinent del fons de l’IRPF 2018 de 36.000 euros per a finançar les activitats de Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada.

Diputació de Lleida

Ens han atorgat a través de subvenció nominativa anual de 15.000 euros per a finançar la campanya del “Posa’t la gorra!” a Lleida, Balaguer, Tàrrega, Cervera i Mollerussa; 5.000 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial i 3.000 euros per la Campanya del Rock Pels Xuklis. La subvenció ha estat justificada.

SOC

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 33.000 euros per la contractació de 3 joves en pràctiques beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. La subvenció ha estat justificada.

Departament de Salut

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 33.750 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona. Pendent de justificar. La subvenció ha estat justificada.

Diputació de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant  concurrència pública una subvenció anual de 6.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!”, a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Sant Joan d’enveja

Ens ha estat atorgada subvenció col·laboració per la campanya de Posa’t La Gorra la quantitat de 300€ . Expedient tancat.

Ajuntament de Lleida

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 480,69 euros per a finançar El programa de sensibilització del càncer infantil als centres educatius de Lleida. La subvenció ha estat justificades.

Ajuntament de Tarragona

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció de 2.286,70 euros per a finançar activitats d’Atenció Psicosocial a Tarragona i una subvenció de 1.187,62 euros per al programa de “Cuidar-se per cuidar de l’AFANOC a Tarragona, les subvencions han estat justificades, expedient tancat.

Ajuntament de Vila-seca

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 1.000 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Ajuntament de Cambrils

Ens ha estat atorgada mitjançant concurrència pública una subvenció anual de 700 euros per la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura, la subvenció ha estat justificada, expedient tancat.

Generalitat Catalunya – Departament Treball

Ens ha estat atorgada una subvenció pel programa “Contracte 30 Plus” de 9362,50 euros. Expedient tancat.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES