vall-dhebron
Conveni marc amb el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital de la Vall d’ Hebron

Aspectes més rellevants: Últim conveni signat el 2003. AFANOC es compromet a vetllar pel bon funcionament de les sales de jocs i la realització de tallers lúdics i educatius; la coordinació i seguiment de l’equip de voluntariat; a portar a terme els seus programes (atenció psicològica, atenció social, etc) per complementar la tasca dels professionals de l’Hospital i a realitzar cursos de gestió de les emocions al personal implicat. L’Hospital es compromet a facilitar el contacte amb les famílies; a facilitar informació al personal sanitari de les tasques que realitza l’entitat i a facilitar un espai per atendre les famílies.

VALDHEBRONbaixa
Conveni amb l’Hospital de Sant Joan de Déu

Aspectes més rellevants: Últim conveni signat el 2014. AFANOC es compromet a vetllar pel bon funcionament dels tallers lúdics i educatius que realitzem; a portar a terme els seus programes (suport psicològic, reflexoteràpia i allotjament de famílies a la Casa dels Xuklis); i a realitzar cursos de gestió de les emocions al personal implicat. L’Hospital es compromet a facilitar el contacte amb les famílies; a facilitar informació al personal sanitari de les tasques que realitza l’entitat i a facilitar un espai per atendre les famílies.

HJ23
Conveni amb l’Hospital Universitari Joan XXIII

Aspectes més rellevants: Conveni signat el 2009. El conveni té la finalitat de poder portar a terme les activitats i serveis de l’AFANOC a l’hospital quan hi hagi una família amb tractament oncohematològic. AFANOC es compromet a informar i oferir els seus serveis (suport psico-social, seguiment familiar, voluntariat, etc) i l’Hospital es compromet a facilitar el contacte amb les famílies; a facilitar informació al personal sanitari de les tasques que realitza l’entitat i a facilitar un espai per atendre les famílies.

insitut-catala-salut
Conveni de col·laboració entre els Hospitals de l’I.C.S i l’AFANOC

Aspectes més rellevants: Conveni signat el 2003. El conveni té la finalitat de poder portar a terme les activitats i serveis de l’AFANOC als Hospitals gestionats per l’I.C.S.

ajuntament-lleida
Ajuntament de Lleida i Moventis Autobusos de Lleida

Al setembre de 2014 se signa conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida i Moventis Autobusos de Lleida, SA per la cessió de l’ús d’un espai municipal situat a la Plaça Sant Joan i un espai de l’OAC amb l’objectiu d’establir dos punts de difusió i venta de merxandatge de l’AFANOC (botigues solidàries).

CatSalut
CatSalut

Al febrer de 2012 s’aprova la resolució per la qual s’autoritza a l’AFANOC per tramitar els ajuts per despeses d’estada i manutenció, establerts a la Instrucció 06/2010 de CatSalut per els pares i mares residents a Catalunya amb dret reconegut a l’atenció sanitària pública que han de rebre atenció fora de la regió sanitària de residència i són acollits a La Casa dels Xuklis, així com el règim de l’autorització i el procediment de tramitació.

Turo-Seu
Consorci de la Seu Vella

Conveni signat entre el CTSVL (Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida) i AFANOC Lleida al 2018, manifesten la seva voluntat de cooperar en la celebració de la campanya del “Posat la Gorra” a la Seu Vella de Lleida. Aquest conveni consisteix en la cessió, sense cap cost, dels espais de la Seu Vella per la celebració de la festa, amb les següents condicions: Disponibilitat de tots els espais exteriors i interiors necessaris per realitzar les activitats de la diada: Plaça de la Sardana, Plaça dels Apòstols, pujada al Baluard del Rei/Suda, Pujada a la Seu Vella entre el Baluard de la mitja lluna i el Baluard de Louvigny, zona darrer dels absis, entre Baluard de Louvigny i de la Reina, la nau central, espai canonja, espai claustre, aula tallers i el Castell del Rei. Com també l’aportació de les persones responsables del monument durant la festa i col·laborar en la difusió d’aquest acte en la mesura de les seves possibilitats.

CONVENIS SIGNATS AMB ENTITATS I EMPRESES