ALIANCES

misericordia_domenech_miquel

Misericòrdia Domènech Miquel: conveni pel reforç del servei de suport emocional a les famílies d’AFANOC Tarragona.

centre_terapies_naturals_esmel

Centre Teràpies Naturals Esmel Teràpies: conveni pel servei de massatges terapèutics i reflexoteràpia als principals cuidadors, en el seu centre.

Universitat Rovira i Virgili : conveni de col·laboració per a la realització de sessions de psicomotricitat per als infants amb càncer a les instal·lacions de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

El Centre Holos Salut Íntegra de Tarragona col·labora amb l’AFANOC Tarragona per oferir sessions de ioga per a les mares i pares de l’associació.

El Centre Escola de Ioga Iyengar de Reus col·labora amb l’AFANOC Tarragona per oferir sessions de ioga per a les mares i pares de l’associació.

El Centre de Ioga Iyengar de Móra d’Ebre col·labora amb l’AFANOC Tarragona per oferir sessions de ioga per a les mares i pares de l’associació.

El Centre Ioga Priorat col·labora amb l’AFANOC Tarragona per oferir sessions de ioga per a les mares i pares de l’associació.

ALTRES CONVENIS

fundacio_port_aventura

Fundació PortAventura: conveni per a la celebració anual de la festa del “Posa’t la Gorra!” de Tarragona al parc d’atraccions PortAventura Park.

cepta_tarragona

CEPTA Tarragona: conveni per la difusió, promoció i ajuda en les campanyes del “Posa’t la Gorra!”

hospital_universitari_joan23

Hospital Universitari Joan XXIII: conveni per dur a terme activitats a l’hospital per les famílies amb un infant o adolescents ingressat amb diagnòstic de càncer.

universitat_rovira_virgili

Universitat Rovira i Virgili: conveni per la realització de pràctiques dels alumnes de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV.

gimnastic_tarragona

Gimnàstic de Tarragona: conveni per actuacions puntuals de promoció

cocemfe_tarragona

Mestral-Cocemfe Tarragona: conveni per un ajut econòmic sobre una part del preu del servei de lloguer d’autocars.

FORMEM PART DE

A banda de la seva tasca particular en l’acompanyament a les famílies amb infants i adolescents amb càncer, l’AFANOC Lleida s’ha anat integrant amb el pas del temps en diferents federacions i entitats que treballen aspectes relacionats amb el càncer infantil com la salut, l’educació, la discapacitat o el voluntariat, entre d’altres:

fcvs

FCVS de Tarragona: donat que el voluntariat és una peça clau en el desenvolupament i creixement de l’AFANOC, formen part de la Federació Catalana de Voluntariat Social, la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya, i de la Coordinadora de la FCVS de Tarragona.

ajuntament_tarragona

Consell Municipal de la Discapacitat de Tarragona: és un òrgan permanent de participació ciutadana, de consulta i d’assessorament per a la promoció d’accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l’àmbit públic municipal de Tarragona. S’integra dins de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona i té com a principal funció oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació amb els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés les persones amb discapacitat de la nostra ciutat.

ajuntament_de_reus

Consell Municipal de la Discapacitat de Reus: és un òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Reus, que té com a finalitat integrar la participació dels ciutadans i ciutadanes i les seves entitats en els assumptes municipals relacionats amb la discapacitat.

cocemfe_tarragona

Federació Mestral – COCEMFE Tarragona: és la federació de diferents associacions que treballen, a les comarques tarragonines, per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitats d’ origen físic i/o orgànic. És la unió de voluntats i treballs perquè aquestes persones puguin assolir el major grau d’autonomia personal i normalitzar la seva relació amb l’entorn.

Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona: És un espai de treball col·laboratiu que reuneix totes les entitats, associacions i serveis, i persones cuidadores que tenen incidència en la cura de persones dependents i dels seus familiars. Els principals objectius d’aquest espai de treball són enfortir la capacitat d’organització de la ciutat en acollir, acompanyar i donar suport a les famílies cuidadores, facilitar assessorament i formació per enfortir la capacitat de les famílies per afrontar la situació, promoure el reconeixement públic i la visibilitat de la tasca defensant el seu dret a cuidar i construir canals i fórmules de col·laboració amb els i les professionals dels àmbits de la salut, la psicologia, el treball social, etc. implicats en l’atenció a les famílies cuidadores per millorar conjuntament l’orientació i eficàcia de les respostes de suport a aquest col·lectiu.