L’AFANOC Tarragona treballem per oferir a les famílies el suport psicoemocional adient en funció del moment i de les necessitats particulars de cada un dels seus membres. També realitzem acompanyament en processos de pèrdua, separació i elaboració de dol, tant dels pares, mares i germans, com de les persones del nucli familiar que ho requereixin.

Per altra banda, ens coordinem amb els centres educatius per assessorar-los i informar-los d’aquells aspectes que generen incertesa, així com amb els hospitals, sempre que es consideri oportú.

Dins d’aquesta àrea comptem amb el projecte “cuidar-se per cuidar” destinat als principals cuidadors. El seu objectiu és millorar la seva qualitat de vida, oferint-los un espai i un temps del dia per dedicar-se a ells mateixos i fer un parèntesi en la seva dinàmica general. El programa compren dos serveis:

home-quefem-supPsicoemo_2

Massatges, reflexoteràpia i tècniques de relaxació

Professionals externs de l’àmbit de la salut realitzen sessions individuals per aquelles persones que així ho sol·liciten o que des de l’àrea de suport emocional es detecta i es valora com a necessari.

Sessions de ioga

grupals setmanals per als pares i mares. Aquesta activitat pretén ajudar-los a afrontar la nova circumstància familiar creant una actitud positiva que repercutirà en l’estat anímic de tota la família.

Sol·licita més informació: trucant al 977 22 87 12 o enviant un correu a tarragona@afanoc.org
Més informació