Des de l’AFANOC considerem necessari i molt important poder estar presents dins del món de l’educació per tal d’acompanyar al personal docent, alumnes, a la família del nen que en aquell moment està malalt, etc. i així poder apropar als nens/joves a la malaltia, donant la possibilitat de trencar tabús, creences i idees errònies que avui en dia encara existeixen. A més a més, partir d’un bon coneixement permet posar-se al lloc de l’altre evitant que el càncer sigui motiu de discriminació.

La presència activa i col·laboradora dels mestres, els companys de classe i l’entorn més proper ajuden a fer que l’infant que té la malaltia, quan hagi de retornar a les classes després d’un llarg període de temps hospitalitzat, pugui sentir-se en un ambient de seguretat afectiva la qual li permeti sentir-se un més entre els seus.

En aquest apartat ens centrarem en les xerrades que oferim als centres educatius de la província de Lleida:

Centres Educatius amb un infant/adolescent amb càncer o el germà

En aquests casos sempre tenim molt present la opinió de tot el nucli familiar i respectem la seva manera de gestionar la malaltia amb l’escola o institut.
Centres Educatius sense cap cas
Assessorament Claustre ProfessorsAcompanyament al Infant/jove que està malalt i/o al seu germàAcompanyament al grup classe del Infant/Jove que està malalt i/o del seu germàSensibilització (Escoles Bressol, Llars d’Infants, Primària, Secundària i Batxillerat i estudis universitaris)
En el moment diagnòstic/ tractamentCoordinacions amb escola/Institut/ EAP/ mestre a domicili.Xerrades adaptades a l’edat (conceptes clars i bàsics relacionats amb el càncer infantil i juvenil, així com coneixença del que comporta la malaltia i sobretot el valor de l’empatia i l’amistat). Proposta diferent per realitzar una Activitat relacionada amb el Posa’t la gorra (i exposició el dia de la Festa)
En el moment de la reincorporació de l’escola/institut Acompanyament en la reincorporació al centre.Conte amb l’activitat per les Escoles Bressol/ Llar d’infants relacionat cada any amb la temàtica de la festa del Posa’t la Gorra.
En el moment de Recaiguda, si és el cas. Voluntariat a domiciliXerrades adaptades al curs i l’edat (Coneix als Xuklis, Els Xuklis Viatgers,Tastem l’empatia, etc.)
Final de Vida i Dol, si és el cas.
Acompanyament individualitzat del tutor/a