Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

CONVENIS SIGNATS

Aliances 

Conveni per a la celebració anual de la festa del Posa’t la Gorra de Lleida a l’espai monumental de la Seu Vella, cedit pel Consorci.

Subministrament d’oli de forma trimestral a La Casa dels Xuklis per al consum de les famílies que estan allotjades i cessió d’un espai al seu celler de L’Albagés.

Moventis: conveni per a la cessió d’un espai a les dues oficines d’autobusos a Lleida ciutat com a botiga solidària de l’AFANOC amb l’exposició i venda de productes del nostre marxandatge.

Formem part de 

A banda de la seva tasca particular en l’acompanyament a les famílies amb infants i adolescents amb càncer, l’AFANOC Lleida s’ha anat integrant amb el pas del temps en diferents federacions i entitats que treballen aspectes relacionats amb el càncer infantil com la salut, l’educació, la discapacitat o el voluntariat, entre d’altres:

Donat que el voluntariat és una peça clau en el desenvolupament i creixement de l’AFANOC Lleida, també estem dins de la Federació Catalana de Voluntariat Social, la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya, i de la Coordinadora de la mateixa FCVS de Lleida.

L’AFANOC Lleida és una de les associacions que forma part d’aquesta coordinadora d’entitats per la salut de Lleida. Treballa per coordinar accions de promoció de la salut i estils de vida saludable i donar suport a iniciatives per millorar la situació de les persones amb alguna malaltia.

L’AFANOC Lleida també forma part any d’aquesta xarxa educativa que està formada per entitats i moviments d’àmbits molt diversos i que busca fer realitat el dret de tots els infants i adolescents a aprendre més enllà de l’escola garantint la igualtat d’oportunitats per a tothom.

És un òrgan de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la ciutat de Lleida. Treballa perquè les entitats que en formen part puguin disposar d’un espai de referència que permeti una mirada i intervenció plural i global a la realitat social, cada cop més complexa, de la ciutat..

L’AFANOC Lleida és una de les quatre entitats fundadores de Cocemfe Lleida – Terres de Ponent, a més de ser la seu física de l’entitat a la província lleidatana. El principal objectiu és vetllar per aconseguir la plena normalització de les persones amb discapacitat.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES