Presentem la nostra Guia per a docents “Tenir un o una alumne amb càncer a l’aula”