Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

L’AFANOC presenta el seu projecte educatiu a Girona

L’objectiu és establir una via de comunicació amb els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògics  (EAP) de Girona per oferir suport i acompanyament al centre que tingui algun l’alumne diagnosticat de càncer.

El passat dia 25 de gener, Jose Moreno i Laura Alfonso, tècnics de l’àrea educativa de l’AFANOC, es van reunir amb les direccions dels EAP de Girona als Espais de Serveis Educatius del Gironès per explicar el projecte educatiu que té l’entitat, on s’ofereixen diferents serveis, assessoraments i acompanyaments, a tota la comunitat educativa, sigui quan hi ha un alumne/a diagnosticat/da de càncer, o bé un germà o germana o quan no hi hagi cap cas. La xerrada també va comptar amb la presència del gerent de l’entitat, Narcís Serrats i la futura delegada de la seu de Girona i membre de la Junta de l’AFANOC, Alícia Pola.

En la presentació, es van exposar els aspectes més rellevants de la malaltia, posant èmfasi en els diferents canvis que sorgeixen en l’àmbit quotidià dels infants i joves i de les seves famílies, especialment en l’àmbit educatiu. Moreno i Alfonso van posar exemples de les diferents formes d’intervenció que té l’entitat per acompanyar les escoles i les famílies, realitzant xerrades de sensibilització a la classe, assessorant el claustre, acompanyant l’alumne en la seva reincorporació a l’escola, acompanyant en processos de dol, entre d’altres. També, oferint eines i recursos educatius que poden fer arribar a les escoles que atenen, com per exemple, la guia per a docents que porta per títol “Tenir un alumne amb càncer en classe. Algunes orientacions”.

Finalment, van parlar de l’entitat i els diferents projectes i serveis que duu a terme l’associació per acompanyar aquestes famílies, entre ells La Casa dels Xuklis, que acull famílies de tot el territori, i d’una futura seu de l’AFANOC a Girona per continuar fent el seguiment a les famílies.   

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES