Impartit per Núria Carsí Costas, Infermera  i Consultora Clínica, membre de l’equip  tècnic d’AFANOC

El curs, que es va realitzar a l‘Hospital Universitario Gregorio Marañon de Madrid  de l’11 al 14 de juny , consisteix en un taller pràctic de com” acompanyar en els processos de dol i mort i està dirigit al professionals d’infermeria d’aquest hospital. El taller va comptar amb l’assistència de 22 professionals del àrea de reanimació postquirurgica, UCI, UCI neonatal, pal·liatius i urgències principalment.

Amb un màxim de dues edicions a l’any, és un curs molt ben valorat per aquests professionals de l’hospital i el departament de formació continuada ja que el seu caràcter pràctic els proporciona eines que utilitzaran en els seus llocs de treball, especialment pel que fa a preservar la intimitat de les famílies que viuen aquesta experiència, habilitant espais adequats per l’atenció i facilitar l’entrada de germans i germanes quan és un menor qui viu l’experiència.