Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

La musicoteràpia: un canal de comunicació que ajuda a expressar i gestionar emocions 

Especialment beneficiosa pels infants i adolescents que tenen dificultats per expressar com estan i com se senten a través de la paraula

En els períodes d’hospitalització, freqüentment o durant molt temps, cal afrontar l’impacte emocional que produeix l’hospitalització, al marge de les demandes que genera la malaltia.

La musicoteràpia esdevé una tècnica estimulant i útil que ajuda a minimitzar l’impacte de l’experiència hospitalària, recolzant i complementant els tractaments mèdics i psicològics, sent una modalitat d’intervenció adequada per tal que l’infant o adolescent expressi la seva angoixa, controli les seves reaccions emocionals. En Pau Gimeno i la Susanna Clos són els nostres musicoterapeutes, i imparteixen sessions individuals al Servei d’Oncohematologia Pediàtrica de l’hospital de la Vall d’Hebron.

L’objectiu és oferir una pràctica que serveixi per expressar i gestionar emocions, augmentar moments de participació i facilitar la comunicació i el gaudi.

Aquest objectiu afecta l’entorn de la persona que és primera destinatària d’aquesta proposta. La música té la particularitat d’arribar a les persones que envolten el “centre de l’atenció”.  La Família, el personal assistencial i, en definitiva, tot l’entorn configuren una “caixa de ressonància” que acaba rebent els beneficis d’aquesta contribució al benestar general de la Unitat Assistencial. 

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES