Considerar a l’individu en la seva totalitat, en les seves dimensions biològica, psicològica i social

El paper de les entitats és fonamental a l’hora de tractar al pacient i des de l’AFANOC acompanyem en l’àmbit psicosocial a l’infant que està malalt i la seva família i entorn, tenint molt clar que la malaltia és un estat temporal; que cada família requereix un acompanyament individualitzat i particular; i que és bàsic respectar l’etapa vital dels infants i adolescents.

Des de fa 30 anys, les accions que duem a terme en la línia de la humanització hospitalària són molt diverses, ja que gràcies als convenis tenim presència diària de les nostres professionals als hospitals de referència en oncologia infantil, fet que permet un acompanyament a les famílies des del moment del diagnòstic.

El Servei d’Oncologia i Hematologia pediàtriques de la Vall d’Hebron compta amb la presència del nostre voluntariat i la programació d’activitats a les sales de jocs i a les habitacions i unitats de trasplantament. També participem amb projectes d’adaptació de les sales de jocs i sales d’estar.

A l’hospital Sant Joan de Déu portem a terme el programa de suport emocional als serveis d’oncologia pediàtrica i de cures pal·liatives i pacient crònic complex, acompanyant a les famílies, equips professionals i centres educatius. Un programa de reflexoteràpia i massatge per als infants o adolescents que estan malalts.

Per últim, el nostre gran projecte d’acolliment a les famílies La Casa dels Xuklis, un espai acollidor prop de l’hospital, on les famílies se senten acompanyades i on se’ls fan propostes adaptades a les seves necessitats i interessos. A més els proposem un calendari de “mimos” per cada dia de la setmana

També, portem a terme el programa “Cuidar-se per cuidar” amb propostes adreçades a persones cuidadores i que tenen la finalitat de fomentar el seu benestar.