Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

La família, un engranatge on cada membre és interdependent

Qualsevol canvi o moviment que tingui lloc en el si de la família té conseqüències a nivell individual i grupal perquè cadascú és part del problema i part de la solució.

Entendre la família com un sistema suposa comprendre el pes que tenen les relacions socials per a una persona. La família és un dels sistemes al qual pertany cada persona a més d’altres grups socials, com són els amics o els companys de feina, que conformen altres sistemes amb què s’interactua de forma diària intercanviant idees, emocions i experiències.

En aquestes relacions, poden sorgir conflictes o esdeveniments que afectin les dinàmiques del sistema i la manera com el mateix individu s’hi comporta. Per tant, sempre hi ha part activa del conflicte i part activa en la resolució. Cal ampliar el focus del conflicte, desfocalitzar-lo, observar-lo amb perspectiva analitzant les aportacions de cadascun dels membres.

Després d’un conflicte, pèrdua, crisi… Cada membre s’ha de recol·locar i tornar a trobar el seu espai a la família a partir del canvi.

L’AFANOC ofereix els següents acompanyaments segons la necessitat de les famílies que tenen o han tingut un infant amb càncer:  

  • Teràpia familiar sistèmica grupal de cuidadors i cuidadores: És un treball terapèutic compartit per crear espais de confidencialitat i vincle entre iguals.
  • Teràpia familiar sistèmica pel nucli familiar: És un treball terapèutic pels membres familiars convivents que facilita la comprensió de la malaltia, potencia les habilitats personals i socials dels diversos membres del nucli familiar per tal de tenir una bona adaptació a la nova situació i context, i acompanya l’adaptació a les seqüeles físiques, psicològiques i socials que hagi pogut provocar la malaltia.

Tots els membres del nucli familiar participen, conjuntament decideixen quina és la seva necessitat a treballar i millorar i, amb l’acompanyament terapèutic, se cerquen les solucions.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES