Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

La delegación de Tarragona renueva espacios

Renovar el entorno, mejorar el servicio

La delegación de Tarragona ha renovado parte de su mobiliario para cubrir las nuevas necesidades de espacio y almacenamiento. Mejorar el en torno de trabajo es una buena manera de iniciar el año, ya que un entorno amable y adecuado puede resultar inspirador a la hora de crear nuevos proyectos. La reforma ha sido subvencionada por la Diputación de Tarragona.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES