Renovar l’entorn, millorar el servei

La delegació de Tarragona ha renovat part del seu mobiliari per tal cobrir les noves necessitats d’espai i emmagatzemament. Millorar l’entorn de treball és una bona manera d’iniciar l’any, ja que un entorn amable i adequat pot resultar inspirador alhora de crear nous projectes. La reforma ha estat subvencionada per la Diputació de Tarragona.