Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

La delegació de Tarragona renova espais

Renovar l’entorn, millorar el servei

La delegació de Tarragona ha renovat part del seu mobiliari per tal cobrir les noves necessitats d’espai i emmagatzemament. Millorar l’entorn de treball és una bona manera d’iniciar l’any, ja que un entorn amable i adequat pot resultar inspirador alhora de crear nous projectes. La reforma ha estat subvencionada per la Diputació de Tarragona.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES