L’AFANOC té una trajectòria de 35 anys treballant al voltant de les necessitats dels infants i adolescents amb càncer i els seus familiars. En aquests darrers tres anys, comptant amb les especials circumstàncies que s’han viscut, des de l’AFANOC s’han readaptat els serveis, i l’acompanyament proporcionat a les famílies a les noves mancances que han sorgit arran de la pandèmia. Això ha donat peu a repensar i revisar conjuntament amb les mateixes famílies, com donar resposta a les necessitats amb què es troben en el seu dia a dia, i com l’AFANOC millora l’atenció i l’acompanyament per afavorir el seu benestar.

Per aquest motiu, des del març al juliol 2022, l’equip tècnic d’atenció a famílies de l’AFANOC ha impulsat un estudi amb la principal finalitat d’elaborar un anàlisi més actualitzat de la realitat de les famílies que han viscut el diagnòstic de càncer en un dels seus fills o filles. Aquesta recerca s’ha portat a terme amb els següents objectius: detectar les necessitats en l’àmbit  psicosocial, de tots els membres de la família al llarg de tot el procés de la malaltia; fer un anàlisi  dels serveis que es porten a terme des de l’AFANOC; aconseguir propostes de millora d’aquests serveis i l’atenció que reben les famílies; establir llaços i vies de col·laboració amb i entre les famílies; i seguir amb la tasca de visibilitzar el càncer infantil.

Per executar un estudi d’aquestes característiques s’ha optat per recollir informació a través de la realització de diferents grups focals a les diverses demarcacions de Catalunya amb un total de 37 persones participants,  i mitjançant la realització de  129 qüestionaris online. L’estudi ha servit per millorar com a entitat i vetllar per les necessitats de les famílies que passen aquest procés tan dur.