Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Eines per afrontar el confinament

PODER ENTENDRE EL QUÈ ESTÀ PASSANT AJUDA A DONAR RESPOSTA A L’EXPERIÈNCIA

Gaudir de salut emocional i afectiva és bàsic en moments com el que actualment estem vivint degut a la COVID 19 i com el que viuen els infants i adolescents a qui atenem al llarg del seu procés de malaltia. És important possibilitar un clima i un context que afavoreixin la prevenció de possibles repercussions psicològiques que es poden esdevenir en la seva salut. Fent un paral·lelisme entre aquestes dues realitats, plantegem tota una sèrie de qüestions a tenir en compte i que hem après al llarg de la nostra experiència professional en aquest àmbit:

 

ADAPTAR-NOS A LA NOVA SITUACIÓ 

 • Donar sentit a una situació incerta i preocupant. Cal entendre que aquest tall amb el nostre dia a dia es fa per poder estar pendents de la salut, doncs en aquests moments és el que més importa.
 • Poder activar els propis recursos i la capacitat de resiliència que tots i cadascun de nosaltres tenim, un cop expressada i passada l’angoixa inicial.
 • Cal que els adults transmetrem confiança i optimisme. Sentir que estem en bones mans i que els metges i científics estan fent tot el que poden per a ajudar-nos. 
 • Tenir un calendari que ajudi a ubicar-nos en el temps pot donar sentit a l’espera i la incertesa.
 • Preservar moments per estar amb un/a mateix/a (infants, adolescents i adults).

 

ESTRUCTURAR EL DIA A DIA AMB ELS INFANTS 

 • Establir una organització familiar, fent torns i estructurant el dia amb les diverses tasques i activitats.
 • Organitzar un horari i mantenir les rutines bàsiques. És important veure que hi ha alguna cosa que es manté de la quotidianitat que teníem abans d’aquesta situació.
 • Realitzar tasques escolars ajuda en aquesta estructura i a connectar amb la quotidianitat anterior. També ajuda l’estar en contacte (on-line) amb els nostres.
 • Enfortir el vincle. Afavorir punts de trobada que se surtin de l’experiència que ens ha tocat viure, propiciant moments d’intimitat i de conversa, de tu a tu. 
 • Incorporar espais de joc i entreteniment (individual o en família) amb els que els nens i nenes se sentin a gust i motivats amb allò que fan.

 

ACOLLIR LES EMOCIONS

 • Propiciar situacions en les que els nens/es puguin escollir. De cop i volta es troben davant d’una situació que els ha vingut donada i els pot generar una sensació d’indefensió i apatia.
 • Donar veu als infants i adolescents, escoltant i incloent les seves propostes per acompanyar-los en el procés de mobilitzar els propis recursos.
 • Pot haver canvis en hàbits bàsics com la son i la gana. Convé observar-los.
 • Dedicar moments d’exclusivitat a cada un dels fill/es.
 • Permetre i permetre’ns l’expressió d’emocions com ràbia, la tristesa i la por i acollir-les amb amor i respecte.
 • Poder parlar del que està passant, de forma senzilla i amb el vocabulari precís, tenint en compte l’edat. No és convenient explicar-los ni més, ni menys del que a ells/elles els interessa saber. Cal ser sincers sense emprar eufemismes ni mentides.
 • En els casos de nens/es que sembla que no plantegen qüestions al respecte, cal donar-los la dosis d’informació mínima però necessària perquè poc a poc puguin connectar-hi i fer-ho amb seguretat.

 

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES