Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Atenció domiciliària per a pacients pediàtrics oncològics

L’Hospital Sant Joan de Déu posa en marxa aquest programa en col·laboració amb l’AFANOC

El programa d’Atenció Domiciliaria per a Pacients Pediàtrics Oncològics neix amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics, reduir els efectes psicològics a llarg termini d’una hospitalització prolongada i millorar la conciliació familiar, així com la socialització de l’infant.

La iniciativa s’emmarca en la Carta europea dels drets dels nens hospitalitzats per tal de que “els infants no estiguin ingressats si no és absolutament necessari i, en cas d’estar hospitalitzats, rebin l’alta l’abans possible”.

El programa d’hospitalització domiciliària per a nens amb malalties oncològiques és un dels pioners a Catalunya, seguint l’exemple del model de l’Hospital la Fe de València. Compta amb la col·laboració i suport de l’AFANOC  i La Casa dels Xuklis ja que permet als infants i adolescents allotjats a la casa beneficiar-se d’aquest model d’atenció domiciliària, quan ho indiqui el seu tractament.

L’equip que atén a infants amb càncer està format per personal mèdic i d’infermeria amb experiència en oncologia pediàtrica. A més de capacitar i apoderar a les famílies per a l’administració de medicació intravenosa o oxigenoteràpia a domicili, disposa d’eines de telemonitorització per assegurar la comunicació 24 hores amb l’hospital.  

L’AFANOC desenvolupa diferents programes de Suport emocional a l’Àrea d’Oncologia pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Deu, tant a les famílies com al personal mèdic i d’Infermeria i col·labora amb el Servei d’atenció pal·liativa i pacient crònic complex. També ha posat en marxa un equip de vuit reflexòlegs que des de l’hospital ofereixen aquesta tècnica de relaxació a les famílies i pacients al llarg de tot el procés.

Des d’AFANOC creiem que aquest programa significa un pas més en la millora de l’atenció als infants i adolescents en procés oncològic.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES