L’Hospital Sant Joan de Déu posa en marxa aquest programa en col·laboració amb l’AFANOC

El programa d’Atenció Domiciliaria per a Pacients Pediàtrics Oncològics neix amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics, reduir els efectes psicològics a llarg termini d’una hospitalització prolongada i millorar la conciliació familiar, així com la socialització de l’infant.

La iniciativa s’emmarca en la Carta europea dels drets dels nens hospitalitzats per tal de que “els infants no estiguin ingressats si no és absolutament necessari i, en cas d’estar hospitalitzats, rebin l’alta l’abans possible”.

El programa d’hospitalització domiciliària per a nens amb malalties oncològiques és un dels pioners a Catalunya, seguint l’exemple del model de l’Hospital la Fe de València. Compta amb la col·laboració i suport de l’AFANOC  i La Casa dels Xuklis ja que permet als infants i adolescents allotjats a la casa beneficiar-se d’aquest model d’atenció domiciliària, quan ho indiqui el seu tractament.

L’equip que atén a infants amb càncer està format per personal mèdic i d’infermeria amb experiència en oncologia pediàtrica. A més de capacitar i apoderar a les famílies per a l’administració de medicació intravenosa o oxigenoteràpia a domicili, disposa d’eines de telemonitorització per assegurar la comunicació 24 hores amb l’hospital.  

L’AFANOC desenvolupa diferents programes de Suport emocional a l’Àrea d’Oncologia pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Deu, tant a les famílies com al personal mèdic i d’Infermeria i col·labora amb el Servei d’atenció pal·liativa i pacient crònic complex. També ha posat en marxa un equip de vuit reflexòlegs que des de l’hospital ofereixen aquesta tècnica de relaxació a les famílies i pacients al llarg de tot el procés.

Des d’AFANOC creiem que aquest programa significa un pas més en la millora de l’atenció als infants i adolescents en procés oncològic.