Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

ATENCIÓ SOCIAL LLEIDA

Facilitem durant tot el procés, suport i assessorament.

El diagnòstic d’un càncer en un infant o adolescent, suposa que les famílies hagin de fer front a un seguit de canvis que poden suposar una problemàtica.

Ens trobem davant d’una malaltia greu de llarga durada que requereix llargs períodes d’ingrés lluny de casa. El canvi de territori, la reorganització laboral, les despeses econòmiques derivades de la malaltia són temes a treballar des de l’atenció social. A l’AFANOC Lleida facilitem durant tot el procés, suport i assessorament en la gestió de prestacions, serveis, i sol·licituds (àmbit educatiu, sanitari, laboral i social). Quan les famílies tornen a la seva població d’origen, el nostre objectiu és recollir les seves demandes i detectar les necessitats per poder-les acompanyar. Des de la delegació ens coordinem amb altres entitats, institucions i serveis del territori per posar en marxa nous àmbits d’actuació i noves formes d’intervenció. Convenis signats que proporcionen serveis a les famílies, prèvia derivació de la Treballadora Social de l’AFANOC Lleida:

Conveni

Massatge relaxant pels cuidadors
  •  1 sessió mensual d’uns 45/50 minuts de massatge relaxant realitzat per un fisioterapeuta.
  • Sessió gratuïta i que s’ofereix als pares, mares i/o qualsevol persona que s’estigui fent càrrec del nen/a..

Conveni

Odontologia i Ortodòncia
  • Tractaments odontològics gratuïts pels nens/es que han estat diagnosticats de qualsevol tipus de càncer (fase prèvia del tractament, durant i posterior; sempre que les patologies a tractar siguin conseqüència dels tractaments rebuts).
  • Descompte 15% germans menors d’edat.
  • Ortodòncia: s’aplicarà un 15% de descompte (als nens que han acabat els tractaments i que el seu metge de referència ho recomani i als seus germans).

Conveni

Personal trainer pels infants
  • Entrenament personal i exclusiu. Sessions individualitzades i personalitzades a cada necessitat i objectiu a treballar.
  • Els infants o adolescents que tenen o han tingut càncer poder adherir-se al seu servei a través d’una derivació de la psicòloga, per treballar cos i ment. La sessió té un cost reduït.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES