Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

ATENCIÓ PSICOEMOCIONAL

Acompanyament a les famílies

L’AFANOC Tarragona treballem per oferir a les famílies el suport psicoemocional adient en funció del moment i de les necessitats particulars de cada un dels seus membres. També realitzem acompanyament en processos de pèrdua, separació i elaboració de dol, tant dels pares, mares i germans, com de les persones del nucli familiar que ho requereixin. Per altra banda, ens coordinem amb els centres educatius per assessorar-los i informar-los d’aquells aspectes que generen incertesa, així com amb els hospitals, sempre que es consideri oportú. Dins d’aquesta àrea comptem amb el projecte “cuidar-se per cuidar” destinat als principals cuidadors. El seu objectiu és millorar la seva qualitat de vida, oferint-los un espai i un temps del dia per dedicar-se a ells mateixos i fer un parèntesi en la seva dinàmica general. El programa compren dos serveis:

Massatges, reflexoteràpia i tècniques de relaxació

Professionals externs de l’àmbit de la salut realitzen sessions individuals per aquelles persones que així ho sol·liciten o que des de l’àrea de suport emocional es detecta i es valora com a necessari.

Sessions de Ioga

Grupals setmanals per als pares i mares. Aquesta activitat pretén ajudar-los a afrontar la nova circumstància familiar creant una actitud positiva que repercutirà en l’estat anímic de tota la família.

Sol·licita més informació: trucant al 977 22 87 12 o enviant un correu a tarragona@afanoc.org

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES